Онлайн проучване за мениджъри и служители в МСП

ян. 16, 2024 | Новини

Video Leadership Programme - Season 2

КАТРО България се включва в нов проект, който има за цел да повиши капацитета на малките и средни предприятия (МСП) за активно участие в цифровата трансформация. По-конкретно чрез проекта SMERALD (Raising Awareness and Learning on Digital data, data analysis and artificial intelligence) искамe да повишим осведомеността на мениджърите на МСП за пазарния потенциал, който носи тя и да развием компетенциите на служителите в областта на цифровите данни, анализа на данни и използването на изкуствения интелект,  за да могат те да ги прилагат в своя бизнес контекст.

Започваме с изследаване на нуждите и анализ на добри практики в управлението на цифрови данни сред МСП на три нива, за да информираме последващия подход към създаването на компетентностна рамка и разработването на специализирано обучение.

Целта на настоящото проучване е да съберем сведения от различни групи заинтересовани страни: мениджъри и служители в малки и средни предприятия, експерти в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) и професионални обучители. Вашето участие е от решаващо значение, за да ни помогнете да идентифицираме специфичните образователни нужди и пропуски в уменията по отношение на компетенциите в областта на цифровите данни и изкуствения интелект (ИИ), в рамките на различни сектори, като по този начин значително ще допринесе за разработването на адаптирани образователна програма и ресурси.

Линк към анкетата: https://dataninja.typeform.com/to/uaUw7UsD

Включете се в анкетата, която ще отнеме не повече от 15 мин. Вашите отговори ще останат поверителни и ще бъдат използвани единствено за изследователските цели на проекта, за да се подобри разбирането на образователните потребности в тази бързо развиваща се област. Въпросникът е на английски език, съставен предимно от затворени въпроси, но няма проблем да отговаряте на български на отворените въпроси в края.

Благодарим ви за участието!