Пилотно обучение за работа с деца с AD(H)D

юли 7, 2023 | Новини

Вчера успешно приключи тридневното пилотно обучение по проект TAC (Teaching ADHD Children), който има за цел да подкрепи учителите със специфични знания и практически, научнобазирани стратегии за работа с деца, проявяващи симптоми на дефицит на вниманието и хиперактивност в клас. Обучението се проведе на 04-06.07.2023 г. в Стара Загора с подкрепата на обучители от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите – ДИПКУ към Тракийския университет – един от партньорите по проекта.

27 силно мотивирани начални учители, психолози, логопеди, възпитатели и ресурсни учители от цялата страна се събраха, за да научат повече за специалните потребности на децата с AD(H)D, как да разпознават неговите проявления в поведението на децата, как да управляват клас, в който има такива ученици и да разберат как по-ефективно могат да ги подкрепят в непригодната за тях учебна среда, така че те да са пълноценни участници в учебния процес на приобщаващо образование.

През първия ден от обучението участниците изясниха своята мотивация и очаквания от обучението, към което интересът беше огромен и се запознаха със състоянието на СДВХ (синдром на дефицит на вниманието с/без хиперактивност) – неговата класификация според международния стандарт на ICF, епидемиология, причини и проявления.

През втория ден участниците работиха по групи по казуси от тяхната лична практика и обсъдиха различни практики, базирани на научни доказателства. Бяха разгледани и вторите два раздела от обучителния модул TAC относно:

  • управление на средата в класната стая и стратегии за насърчаване на положително поведение в клас (раздел 2);
  • разпознаване на поведения, свързани със СДВХ, които биха могли да повлияят върху междуличностните отношения на детето с другите и трудностите във взаимоотношенията на децата с ADHD (раздел 3).

Третият ден беше посветен на стратегиите за справяне, базирани на научни изследвания и доказателства, които подпомагат усещането за принадлежност, приемане и включване на децата, проявяващи поведение свързано със СДВХ.

7

Обучението е част от пилотната фаза на проекта TAC, финансиран по Програма Еразъм+, където партньорите тестват разработените обучителни материали в реална среда с целевата група. Предстои обобщаване и анализ на обратната връзка от тези пилотни обучения в страните-партньори. В следствие на това ще бъдат завършено съдържанието и финализирана адаптацията на материалите за онлайн модула, който ще бъде свободно достъпен на платформата на проекта. Какво предстои след това и как още можете да се включите в проекта? Следете нашите канали за актуална информация.