Работодателската марка като инструмент за привличане и задържане на таланти

от | юли 7, 2023 | HR Blog

работодалеска марка

Защо е важно да изградим силна работодателска марка в контекста на привличане на таланти?

Всички знаем колко е важно да се изгради силна работодателска марка, която да представя идентичността на компанията като работодател, уникален и идентифициращ се, отличаващ се от конкурентите (Backhaus& Tikoo,2004). В днешно време работодателите са изправени пред предизвикателството да спечелят и задържат вниманието на най-добрите таланти още преди те да имат реален контакт с компанията.

Как тази значимост на работодателската марка се изразява в цифри?

  • 86% от служителите и кандидатите за работа проучват ревютата и рейтинга на компаниите преди да решат дали да кандидатстват за работа;
  • 68% от Милениалите, 54% от Gen X и 48% от Baby boomers са индикирали, че посещават социалните мрежи на компаниите, за да проучат работодателската марка;
  • 50% от кандидатите за работа са категорични, че не биха работили за компания с лош имидж дори и при увеличено възнаграждение;
  • 92% от хората биха обмислили смяна на работното място, ако имат предложение за работа в компания с отлична корпоративна репутация;
  • Силна работодателска марка би намалила разходите при наемане на служители с до 50%.

Източник: Glassdoor, 2021

Засилването на стратегията за работодателска марка несъмнено ще доведе до положителни резултати в сферата на подбор на таланти – намаляване на разхода за наемане на служители, по-добър процес на кандидатстване и подобряване преживяването на кандидатите.

Едно от най-големите предизвикателства за подбора е именно привличането и рекламата, за да се достигне до подходящите кандидати. Силната работодателска марка ще подсигури постоянен наплив от кандидати благодарение на добрата репутация на компанията или препоръки от служители.

Създаването на запомняща се и прозрачна работодателска марка държи кандидатите – пасивни или активни – информирани и вълнуващи се за това какво прави компанията, какво дава тя на служителите и обществото. Споделянето на целенасочени, приложими и приветстващи послания позволява на тези кандидати да научат за вашата компания и бранд като отличаващи се от масата и да започнат да се интересуват от това какво предлага компанията като възможности за работа.

Ние от КАТРО вярваме, че дори и да изпълнява тези две условия, „войната за таланти“ няма да приключи, но със сигурност вашата компания ще бъде на много по-добра позиция, за да привлече най-добрите таланти към себе си, както и да задържи служителите си.

Ние прилагаме цялостен подход при работата с всеки клиент и разглеждаме процеса на подбор като дългосрочен и краткосрочен процес за компанията.

ангажираност<br />

Защо е важно да изградим силна работодателска марка в контекста на задържане на таланти?

Да! Точно така –задържането на служителите е не по-малко важен аспект от привличането на нови таланти. За да се превърне една организация в бенчмарк работодател, отвъд успешния процес на подбор тя трябва да положи усилия и да задържа служителите си.

За организациите е ключово да класифицират и задържат най-талантливите служители чрез добре структурирана стратегия за работодателската марка. По този начин може да отговори на непрекъснатите предизвикателства, свързани с идентифицирането на таланти (Schwarkopf et al., 2004). Това създава и нуждата от изграждане на база от талантливи и различни като профил човешки ресурси.

Съществуват множество концепции за това как работодателската марка влияе върху ангажираността на служителите. Според Employer Brand Institute, съществуват четири дименсии на работодателската марка, които влияят върху задържането на служителите, както и върху тяхната продуктивност. Графиката в дясно ги представя нагледно:

Източник: Базирано на Tanwar and Prasad (2016)

задържане на служителите
  • Работна среда – Подкрепяща, отворена работна среда, която дава свобода на действие, изява и развитие на служителите.
  • Корпоративна социална отговорност – КСО обикновено е подплътена с ценностите на компанията. За поколение Z, както и Millennials това е определящ фактор както за привличане, така и за оставане в компанията, за създаване на чувство на принадлежност към социално отговорно общество.
  • Баланс работа-личен живот – Темата стана изключително актуална след пандемията през 2020 г., когато работата и личният живот се сляха. Днес компаниите целенасочено полагат усилия в тази насока – гъвкави условия на труд, гъвкави работни часове.
  • Обучение и развитие – Kucherov and Zavyalova (2012) са установили, че компаниите със силна работодателска марка инвестират много в обучение и развитие на своите служители.

На база на своя опит, КАТРО споделя тезата, че ангажираността на служитите е двупосочно взаимоотношение. Действията ви като работодател трябва да бъдат подкрепяни и от служители ангажирани с мисията, визията и ценностите на компанията (Kapoor,2010). Тази ангажираност прави служителите лоялни към работодателската марка. А тази лоялност, от своя страна, зависи от преминаването на служителите от договор за работа към психологически договор (Chhabra&Sharma,2014). Връзката, изградена между организацията и служителя, се превръща в обмен на взаимоползи.

Когато работим с нашите клиенти, ние използваме специален подход, базиран на невронауката, и го съчетаваме с теорията за ангажираността. Повече за него може да научите в секция Ангажираност на служителите .

Работодателската марка е дългосрочен проект, който не приключва с наемането на нов служител. Изграждането на силна марка е част от стратегията на подбор и задържане на таланти. Работодателската марка е жива, постоянно променяща се на база на нуждите на служителите, на търсещите работа и на пазара на труда като цяло.

Предизвикателство за компаниите е да поддържат позицията си на гребена на вълната. КАТРО е вашият доверен партньор в сърфирането. Не се колебайте да ни потърсите, а повече за диагностиката, която извършваме, можете да прочетете тук .