Развитие и идентифициране на таланти

от | окт. 2, 2023 | NAP Blog

невронаука

Това, което прави компаниите успешни е добрата синергия между служителите и разнообразието от таланти, които всеки отделен индивид притежава.

В съвременния бизнес – свят на конкуренция, нестабилна ангажираност и мотивация, успешната организация е тази, която се стреми към непрестанно движение и експериментира с различни подходи, с които да подкрепя служителите си.

Инструментът Neuro-agility предоставя отправна точка за множество интервенции в организацията, като днес ще се фокусираме върху развитието на таланти в организацията.

За да преминете на следващо ниво като организация, често се налага да присъедините нови таланти към екипите си или да ротирате някой от вече достигналите оптимално ниво на развитие такива във вашата компания.

В тази посока, консултантите от Neuro-link предлагат се следват следните стъпки:

  1. Изготвяне на Neuro Agility Profile™ Advanced+ за всички членове на екипа, към който се ще се присъедини новия служител.
  2. Провеждане на работилница с екипа, обяснявайки както индивидуалните профили, така и спецификите на груповия профил. КАТРО предлага и двата вида профилиране и винаги можете да се свържете с нас при въпроси. Определете липсите по отношение на неврологичните роли, които членовете на екипа изпълняват, както и тези които предотвратяват функционирането им на оптимално ниво като високопродуктивен екип.
  3. Получете обратна връзка от членовете на екипа и ръководителя на екипа, за да определите какви характеристики, качества и умения са необходими с цел преодоляване на основните предизвикателства и кризисни моменти, с които се сблъсква екипа.
  4. Извършете анализ на работните функции, характеристиките, уменията и качествата, необходими за реализацията на текущите приоритети на екипа. Съотнесете ги с неврофизиологичните компоненти обработката на информация. Трябва да се вземат предвид следните неврофизиологични елементи, които влияят на начина, по който хората учат и мислят:

Относителна латералност, Възприемчивост/ Експресивност, Рационалност/ Емоционалност, Интелектуални предпочитания, Стил на обработка на информацията и потенциален риск от човешка грешка, Предпочитан сетивен модус, Способности за справяне със стрес, Ниво на умора

  1. На база на проведения анализ и обратната връзка от екипа, изберете кандидат/служител, които най-много отговаря на текущите нужди на екипа.
  2. Организирайте среща за индивидуално целеполагане със новоназначения/ротиран служител, за да му разясните спецификите на неговоя неврологичен дизайн и каква ще бъде добавената му стойност за екипа.

Горепосоченият процес изисква от специалистите човешки ресурси в организацията да притежават имат дълбоко разбиране за процеса на учене, мислене и обработка на информация на невро-биологично ниво.

Цялото това знание може да бъде придобито чрез Сертификационно обучение за практици, което КАТРО разработи и за българската аудитория през 2019 година. Множество вътрешни експерти човешки ресурси се възползваха от него от 2019 година насам.

Следвайки предложения по-горе подход, създателите на инструмента Neuro-link споделят за опита си с клиент от преработвателната индустрия, който има за цел „ускоряване“ развитието на високопотенциални лица за бъдещи лидерски позиции.

Заедно с Neuro-agility консултанти от ЮАР компанията извършва цялостна организационна оценка, за да определи дали подхода и последващите интервенции биха реализирали възвращаемост. Индикаторите в тази оценка са пряко свързани с нивата на печалба на компанията – за да се докаже достатъчен резултат от инвестицията на компанията, се изисква минимално подобрение от 3.1%.

снимка на хванати на възел 4 ръце

В следствие на проведените интервенции, е постигнато увеличение с 8,9% (почти три пъти повече от очакваното). Освен това 87% от участниците бяха повишени на ръководна позиция или мениджър в рамките на 9 месеца след завършване на програмата. Можете да прочетете повече за клиента, както и за останалите проведени интервенции тук.

скрити таланти

Разбира се Neuro-agility assessment не би следвало да се превръща в причина за дисквалифициране на таланти. Напротив – той е отправна точка за индивидуално развитие, развиване на нови умения и нагласи, както и използване на пълния капацитет на мозъка на всеки индивид.

Необходимо е да помислим в кои случаи можем да използваме инструмента за извършване на оценка и изработване на план с ключови сфери за подобрение.

 

 

Свържете се с екипа ни, за да обсъдим вашия казус и да предложим план за неговото разрешаване.