Същността на лидерството: компетенции на съвременния лидер

от | сеп. 29, 2023 | HR Blog

компетенции на лидера

За да опишем лидерството можем да използваме следната метафора – „сложна плетеница“, защото то обединява визия за бъдещето, водачество, естествена способност за вдъхновение и обединяване на група от хора.

Ролята на лидера е многоизмерна и изисква не само стратегическо мислене и вземане на решения, но и способността да мотивираш, насочваш и приспособяваш. Живеем в свят на динамични промени и технологичен подем, който изисква от лидерите да притежават уникален набор от компетенции – да се съобразяват и с традиционните, и със съвременните предизвикателства.

Какво е да си лидер

Лидер не е просто титла или позиция, която заемате – това е нагласа за непрестанно личностно развитие. Сърцето на лидерството е самоосъзнатостта и динамиката, градежа на личността. Всички ситуации, хора и взаимоотношения са повод да се замислим върху себе си, да работим върху вътрешния си локус на контрол, баланса и емоционалната си стабилност.

Самолидерството е фундаментална концепция в областта на личното и професионалното развитие. То се отнася до способността да поемете отговорност за собствените си действия, емоции и мисли, за да постигнете желаните резултати. В същността си самолидерството прави индивидите господари на собствената си съдба, насочвайки живота и кариерата си към успех.

КАТРО вярва, че промяната в организациите тръгва отвътре-навън и интегрира концепцията за Самолидерството в множество от обучителните си теми . В следващите редове ще ви запознаем с основните компоненти на Самолидерството, както и с практически съвети за развиване на умения в тази посока.

В своята същност човекът, който управлява себе си, съчетава стратегии и умения, с които сам успява да достигне до по-високи нива на ефективност. Основните групи стратегии в тази посока са:

  • Самонаблюдение и самоанализ – как се справям, как се чувствам спрямо дадена задача
  • Включване на приятни аспекти в ежедневието и задачите ни – награждаване, фокусиране върху хубавите страни на дадена активност
  • Идентифициране на нефункционални вярвания и заместването им с по-продуктивни мисли

Последните години има значителен брой емпирични доказателства за връзката на самолидерството с личния и организационния успех, както и за по-високи нива на креативност, ангажираност и цялостно благополучие. Ето и няколко практически съвета, с които да се превърнете в уверен и целеустремен капитан на собствения си кораб на ежедневна база:

1. Практикувайте саморефлексия: Редовно наблюдавайте емоциите и действията си – обмислете какво сте научили и как можете да приложите тези уроци в бъдеще. За тази цел може да използвате дневник в електронен или хартиен формат, както и да участвате в групи за подкрепа.

2. Задавайте си SMART Цели: Разбийте ги на по-малки стъпки, за да направите напредъка управляем и постижим.

3. Създайте си лична мисия: Дефинирайте основните си ценности, цел и визия за себе си. Личната мисия ще служи като пътеводител, помагащ ви да вземате решения, които са в съответствие с ваши вътрешни вярвания и стремежи.

4. Развивайте самоконтрол и саморегулация: Практикуването на майндфулнес и техники за регулиране на емоциите ви помага да се справите ефективно със стреса и предизвикателствата.

баланс и емоционален контрол

5. Изградете си група за подкрепа: Заобиколете себе си с ментори, колеги и приятели, които подкрепят вашия път към растеж. Търсете обратна връзка и съвети, за да получите различни перспективи.

6. Организация на календара: Определете конкретни времеви блокове за различни задачи. Това намалява мултитаскинга, увеличава фокуса и подобрява продуктивността.

7. Грижете се за себе си: Приоритизирайте благополучието си, като спите достатъчно, поддържате здравословна диета, редовно се движите и се занимавате с дейности, които ви радват и релаксират. Можете да се запознаете с концепцията Neuro agility, която ни помага да изграждаме здравословни навици.

8. Празнувайте постиженията си: тук може да използвате дневник на прогреса, за да проследявате напредъка по целите си, както и да давате на мозъка и тялото си допамин.

Интегрирането на самолидерството в живота ви ще има много ползи и за ръководната роля, която заемате, защото ще бъдете положителен пример за членовете на вашия екип, и ще създавате с лекота доверени взаимоотношения.

Компетенции на съвременния лидер

В следващите редове ще ви разкажем кои са компетенциите на съвременния лидер, както и за програмите на КАТРО, от които можете да се възползвате, за да ги подпомогнете.

Ще започнем с Емоционалната интелигентност или както я нарича д-р Сюзън Дейвид Емоционална пластичност. Под емоционална пластичност разбираме способността да идентифицираме и осъзнаваме своите емоции, използвайки ги като източник на информация за нашите потребности и нужди.

Изкачвайки се по пирамидата, тази автентичност ни помага да комуникираме емпатично с околните, да изграждаме здрави взаимоотношения и управляваме зараждащите се конфликти с лекота.

На следващо място, обръщаме внимание на ефективната комуникация, която превръща всеки екип в едно синергично цяло. От друга страна, умението на лидера да изразява идеи, активно да слуша и да адаптира начина на комуникация според различните аудитории насърчава яснота и съгласуваност в организацията.

процес на развитие

Всички тези елементи на ефективната комуникация засягаме чрез авторски упражнения на групово и индивидуално ниво, с които реализираме различните цели на организацията и таргетигаме специфичните предизвикателства на клиента.

В бързо променящ се свят, лидерите трябва да разполагат с умението да предвиждат голямата картина да формулират стратегии, които водят организацията към успех.

Стратегическото мислене включва анализ на данни, разпознаване на тенденции и вземане на информирани решения, които съответстват на целите на организацията. За да можем да развиваме това умение е важно да интегрираме всички части на нашия мозък и да използваме пълноценно както лявата (логичната) така и дясната (креативната) хемисфера.

Тук на помощ отново идва Neuro-agility, който таргетира още от важните умения на бъдещето, а именно – адаптивност, гъвкавост в несигурните условия, в които лидерите оперират, устойчивост и справяне със неврологичните ни блокажи по време на стрес, както и умение за непрекъснато учене.

Лидерството е път на растеж. Лидерите, които учат през целия си живот са в непрестанно движение, развиват своето критично мислене, чрез новата информация, която приемат и постоянно предоставят стойност на техните екипи и организации.

Базирайки се на над 10 годишния ни опит в зала и обучените стотици мениджъри и лидери, можем да подчертаем, че едно от най-големите предизвикателства за участниците е делегирането на отговорности на членовете на екипа, което създава култура на самостоятелност и отговорност.

Разгледаните компетенции са задължителна част от специалните обучителни възможности за вашите служители, които предлага КАТРО. В Осъзнато лидерство – програми за лидери, работим както с наскоро повишени мениджъри, така и с опитни ръководители.

Благодарение на експертния ни екип от обучители, можем да предложим на вашата организация богат набор от обучителни теми, с които да повишим умения, специфични за вашия контекст и бизнес и да измерим възвращаемостта на инвестицията от средносрочен и дългосрочен план.

Свържете се с екипа ни, за да обсъдим вашите индивидуални нужди.

И вместо заключение

Лидер означава да се отправите на дълъг път на СЕБЕПОЗНАНИЕ, овластяване и трансформация. Ще е нужно да се „въоръжите“ с огромна доза търпение, спокойствие и приемане, които ще спомогнат да изведете максимума от това приключение. И не забравяйте – забавлявайте се и се грижете на първо място за себе си 😊

мотивация и нагласа