Преподаване на деца с AD(H)D – проучване

сеп. 15, 2022 | Новини

Честит първи учебен ден на всички! 🎓
Макар в КАТРО да вярваме, че всеки ден е учебеn, сърдечно поздравяваме днес всички ученици, техните родители и всички учители, посветени на една нелека кауза. Желаем Ви спорна учебна година, изпълнена с трепетни вълнения, постигнати мечти и научени уроци.
 
🧠 Независимо от своя интелектуален потенциал, децата с AD(H)D често срещат значителни затруднения в социалния живот и ученето заради специфичния си стил на възприемане и запомняне на информация, а учителите нерядко се чувстват безпомощни, изправени пред проблемите с вниманието и дисциплината в час, свързани с проявата на AD(H)D. ➡️ Това може да доведе до липса на (взаимно) разбиране, стигматизация, социално изключване и дори отпадане от училище.
Този проблем опитваме да адресираме в рамките на проекта ТАС в сътрудничество с водещи обучителни компании и университети в Европа, сред които Universität zu Köln и Dublin City University (DCU), а от българска страна – Тракийския университет в лицето на ДИПКУ, Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите. В началото на месеца партньорството се събра в Дъблин, за да постави основите на модулната специализирана програма за учители, която предстои да разработим съвместно.
Първата стъпка е провеждането на масово сравнително проучване на нагласите, знанията и уменията за работа на учителите в България с деца с AD(H)D. Ако сред Вас или Вашите познати има учители от начален и среден етап на образование, студенти по педагогика към края на своето следване или дори помощник възпитатели в детски градини, ще сe радваме да разпространите сред тях нашия специализиран въпросник.
 🌐 Повече за целите на проекта, предвидените резултати и как можете да се включите ще намерите тук.
Проектът TAC е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.