Защо сме емоционални или рационални – през погледа на невронауката

от | окт. 31, 2023 | NAP Blog

рационални или емоционални<br />

Сигурни сме, че сте правили емоционални покупки и, както и сме сигурни, че сте правили такива, базирани на логика и часове/дни обмисляне. Замисляли ли сте се какъв е процесът на взимане на решения от гледна точка на невронауката? Питали ли сте се защо едни хора са по-скоро рационални, а други по-скоро – емоционални?

Все още съществува схващане в обществото, че рационалното мислене изключва емоции или алогични/базирани на интуцията решения. Проучвания обаче показват точно обратното – хора, които демонстрират високи нива на интелигентнтност и рационалност, боравят много дборе с емоциите, объщат им внимание, разпознават ги и използват много добре емоционална информация, когато взимат решения.

Връзката между емоциите и рационалността е сложна тема, която е обект на задълбочени изследвания в областта на невронауката и психологията. От гледна точка на невронауката емоциите и рационалността са тясно свързани и често работят съвместно, за да направляват нашето поведение и вземане на решения. Ето едно опростено обяснение за това как работят тези процеси:

емоционални решения

Емоциите са сложни психологически и физиологични реакции на стимули от заобикалящата ни среда или от самите нас. Те играят решаваща роля за оцеляването и адаптацията ни, като ни помагат бързо да преценяваме ситуациите и да реагираме по подходящ начин.

Емоциите се генерират в мозъка, по-специално в области като амигдалата, която участва в обработката на емоционалните реакции, и префронталната кора, която помага за регулирането и интерпретирането на емоционалните реакции.

Емоциите често се считат за бързи, автоматични и интуитивни реакции. Те могат да повлияят на нашите възприятия, внимание, памет и процеси на вземане на решения. Например чувството на страх при среща с потенциална заплаха може да предизвика реакцията „борба или бягство“, което води до бързо вземане на решения за осигуряване на безопасността ни. За това бързо вземане на решение е отговорна амигдалата в мозъка.

Рационалността, от друга страна, включва когнитивни процеси, които са по-целенасочени и аналитични. Тя се свързва с логическото мислене, разсъжденията, решаването на проблеми и дългосрочното планиране.

Рационалността разчита в голяма степен на области от мозъка като префронталната кора и центровете, свързани с работната памет и изпълнителните функции.

Вземането на рационални решения включва оценка на информацията, претегляне на „за“ и „против“, обмисляне на последствията и правене на избор въз основа на по-систематичен анализ на наличните данни.

рационално мислене

Противно на традиционното схващане, че емоциите и  рационалността са отделни или противоположни сили, съвременните изследвания показват, че те са тясно преплетени и често работят заедно, за да определят решенията ни.

Именно на това схващане се основава и един от компонентите на инструмента Neuro Agility. Някои хора естествено предпочитат да фокусират повече електрохимична дейност в мозъчната кора, докато други имат натурално предпочитание към лимбичната система (вътрешността на мозъка, където се намира и амигдалата).

Информационните сигнали достигат мозъка, където емоциите дават бърза първоначална оценка на ситуациите, влияейки на информацията, на която обръщаме внимание, и на начина, по който я обработваме. След това тези емоционални сигнали могат да послужат за основа на рационалното мислене, насочвайки процеса на вземане на решения.

Представете си например, че решавате дали да приемете предложение за повишение на работа. Емоционалната ви реакция на предложението може да включва чувства на вълнение, притеснение или несигурност. Тези емоции предоставят ценна информация за вашите лични предпочитания, страхове и желания.

Рационалният аспект на вземането на решения обаче влиза в действие, когато започнете да оценявате фактори като заплата, отговорности за работа, работно време, отговорност за екип и др.

В някои ситуации емоциите могат да надделеят над рационалността и да доведат до импулсивни решения. В други случаи рационалното мислене може да потисне или регулира силните емоционални реакции, което води до по-балансирани решения.

За да подсигурим гъвкавостта на мозъка по отношение използването на рационално и емоционално мислене, е важно да стимулираме и двете. Ето няколко идеи как да го постигнете:

  • Поставяйте си ясни задачи и цели
  • Поставяйте се в обувките на другия
  • Обосновете мнението си с твърдения и факти
  • Изразявайте емоциите си по здравословен и екологичен за вас и за другите начин😊

В обобщение, мозъчните процеси, които са в основата на емоциите и рационалността, са взаимосвързани и си сътрудничат. Емоциите осигуряват бързи оценки и интуитивни насоки, докато рационалността предлага по-систематичен и аналитичен подход.

Взаимодействието между тези процеси позволява да вземаме решения, които отчитат както непосредствените ни реакции, така и дългосрочните ни цели.