Работодателската марка, представяща вашата уникална корпоративна култура, е факторът, който ви отличава като работодател и оформя представите на вашите служители.

Работодателската марка е всеобхватен организационен феномен, който може да бъде развит и подобрен, само ако се подхожда холистично. Ето защо започваме да изследваме и анализираме работодателката марка на вашата организацията, стъпвайки на модела за Златния кръг на Саймън Синек. Според автора, успешните компании и лидери общуват отвътре навън – тяхното поведение е провокирано от въпроса ЗАЩО – те са вдъхновени от това, което правят. Започвайки с вашето уникално ЗАЩО, поставяме акцент върху ценностите и вярванията, които са в основата на ангажираността на хората и идентифицирането им с организацията. Само когато познавате ключовите ви движещи сили, ще можете да определите по отличителен начин КАКВО точно предоставяте и КАК да създавате добавена стойност за вашите клиенти и новите ви потенциални служители.

Нашите консултанти интегрират този подход по систематичен начин в различните измерения на Работодателската марка, като използват различни инструменти за изграждане на по-конкурентна Работодателска марка, както вътре, така и навън от организацията:

Уъркшоп за изграждане на фирмена идентичност – засилване на корпоративната идентичност в организацията

Основната идея на “Уъркшоп за изграждане на фирмена идентичност“ е да подкрепя мениджърския екип при идентифицирането и разпознаването на общите организационни цели и ценности, мисия и визия и да отговори на основополагащия въпрос ЗАЩО? Защо служителите вярват в бъдещето на компанията, каква е общата им и споделена визия за дългосрочното развитие, какъв е приноса на всеки служител или на всеки отдел?

Уъркшопът се реализира в няколко стъпки, базиран върху метода „Лаборатория за създаване на бъдещето“, разработен през 70-те години на 20-ти век от австрийския журналист Робърт Юнг. Основната идея на създателя е, че всеки е експерт в своите „проблеми“. Методът събира хора, които искат да открият иновативни и общи решения на определени проблеми, взимайки предвид локалните специфики и глобалната среда. Методът, ще позволи на организацията да постигне дългосрочни резултати. Нашият подход при планирането и организирането на „Уъркшоп за изграждане на фирмена идентичност“ се състои от следните елементи:

Фаза „Разчупване на ледовете"

Интерактивни упражнения, за да могат участниците да се опознаят по-добре. Трансформация към екип от група.

„Критична фаза”

Повишаване на осъзнатостта и упражнения за визуализация на текущата ситуация, факторите на успеха и ценностите на компанията.

Фаза "Създаване на желаното бъдеще"

Създаване визия на компанията като лидер в своята сфера

Фаза „Лична отговорност”

Индивидуална и екипна работа за дефиниране на личния принос за постигне на желаното бъдеще.


Диагностика на Работодателска марка – засилване на корпоративната идентичност извън организацията

В настоящия динамичен пазар на труда, да си работодател, когото кандидатите предпочитат, е индикатор за успех. Експертите на КАТРО България вярват, че след като процесът за изграждане на фирмена идентичност е постигнал целта си да постави основите на отличителна работодателската марка, тя трябва да бъде комуникирана по подходящ начин от компанията към външната аудитория. Тук работодателската марка идва на помощ в ролята си най вече на маркетингов инструмент, особено ако желаете да привличате нови таланти към организацията си.


Какво представлява работодателската марка?
  • Дългосрочна стратегия, установяваща идентичността на вашата организация като работодател
  • Разграничаване на вашата компания от конкурентите ѝ на пазара на труда
  • Развиване на уникална добавена стойност (EVP) за вашите служители

Кой има полза от нея?
  • Потенциалните служители – компанията ви ще привлича мотивирани и ангажирани кандидати
  • Текущи служители – ще редуцирате текучеството, ще увеличите ангажираността на служителите и поведението им ще се адаптира спрямо организационните ви нужди
  • Клиентите – ще разберат повече за същността на компанията ви и ще успеете да привличате клиенти със сходни на вашите ценности. Ще имате възможността да се възползвате от т.нар. “ефект на лавината“.

Как го правим?


Финални размисли по темата

Познавате ли добре Вашите организационни ценности и организационна култура?

Имате ли ясно дефинирано и вдъхновяващо Employee Value Proposition в синхрон с корпоративните мисия, визия и ценности?

Как интегрирате Вашето Employee Value Proposition в организационните процеси и практики за привличане на нови служители, кариерно развитие, практики за възнаграждение и признание?

Смятате ли, че Вашите служители ценят Вашата грижа като работодател и се гордеят, че работят за Вашата компания?

Смятате ли, че сте предпочитан работодател за кандидатите на пазара на труда?


Ако все още търсите отговорите на някои от горепоставените въпроси, нашият КАТРО екип с радост ще Ви помогне да ги изследваме заедно и да разработим Вашия силен и отличетелен бранд като работодател.