Искате ли максимално точно да идентифицирате потенциала на вашите служители и да развивате техните таланти?

Искате ли да подобрите въздействието на вашите практики за управление на хора?

Искате ли да оптимизирате потенциала на мозъка на вашите служители?

Нуждаете ли се от гъвкави и адаптивни служители за вашата организация?

Ако отговорът на един или повече от въпросите е "Да", Neuro Agility Profile™ (NAP™) Advanced+ може да ви помогне. NAP Advanced+ е инструмент за оценка, измерващ неврофизиологичните елементи, които влияят върху бързината и гъвкавостта, с които учите и обработвате информация. Има широко приложение в образованието и бизнеса за развитие на таланти, подобряване на производителността, оптимизация на потенциала на мозъка и минимизиране на човешките грешки.

NAP Advanced+ е инструмент за оценка, базиран на невронауката, който илюстрира вашия неврологичен дизайн и факторите, които могат да оптимизират работата на мозъка ви. Това не е психометричен тест, а инструмент за развитие, който цели подобряване невропластичността на мозъка. Neuro-Agility е отговорът на множество предизвикателства за човека, провокирани от динамично променящата се среда и дори подсигурява да бъдем една крачка напред. Развивайки неврологичния потенциал на своите служители, организациите си осигуряват мощно и устойчиво конкурентно предимство.

NAP Advanced+ предоставя информация за 13 неврологични компонента, състоящи се от 6 фактора, които оптимизират работата на мозъка и 7 неврофизиологични компонента, образувайки вашия уникален неврологичен дизайн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ на Neuro Agility Profile™ (NAP™) Advanced+

 • 180 лесни онлайн въпроса (30-45 минути за попълване).
 • 29 страници онлайн репорт, илюстриращ 13-те neuro-agility елемента и предоставящ предложения за оптимизиране дейността на мозъка.
 • Дебрийфинг видео.
 • Последваща оценка след 6-12 месеца.
 • В момента е достъпен на български и английски език за България, Гърция и Кипър.

Ползите от прилагането на въпросника за оценка NAP Advanced+ във вашата организация и за вашите служители са:

 • Подбор на служители – подкрепа на специалистите по подбор при селекцията на подходящи кандидати за правилната позиция, повишавайки ефективността и ангажираността на работното място. Този инструмент е особено подходящ за организации, които оперират в динамична и променяща се среда и за които способността на служителите да учат и да се адаптират по-бързо е от жизненоважна необходимост;
 • Обучение и развитие – инструментариум, предоставящ холистична оценка за идентифициране потенциала и талантите на служителите, който служи като отправна точка за специалистите по обучение и развитие. Благодарение на индивидуалния профил се поставя фокус върху силните страни на служителите с цел подобряване на резултатите и създаване на култура на учене в организациите;
 • Въвеждащи програми – познаването на уникалния неврологичен дизайн на вашите новоназначени служители ще ви помогне да увеличите въздействието на въвеждащата програма и дългосрочната ангажираност на служителите;
 • Развитие на лидерите – въз основа на точно разбиране на техния неврологичен дизайн, лидерите и мениджърите ще имат по-ясно разбиране за това как се справят с промените, решават сложни проблеми, мислят, учат, влияят и вдъхновяват;
 • Развитие на емоционалната интелигентност – служителите ще разполагат с обобщена картина, на базата на която ще съумеят по-ефективно да подобрят своята самоосъзнатост, саморегулация и самочувствие;
 • Управление на стреса– чрез опознаване факторите, които оптимизират представянето на мозъка, служителите ще имат възможността да разработят и ефективни механизми за справяне със стреса;
 • Подобряване на представянето – ЧР специалистите и мениджърите ще могат да подкрепят служителите си в подобряване функционирането на техния мозък, което ще резултира в повишена продуктивност и ефективност;
 • Поддържане на добро физическо и психическо здраве на работното място – чрез подобряване здравето на своя мозък, служителите ще намалят умората и стреса, ще подобрят работата, което ще насърчи културата на щастие и благополучие в организацията;
 • Намаляване на риска от човешка грешка – специалистите отговарящи за безопасните и здравословни условия на труд ще могат да идентифицират риска за човешка грешка и да го сведат до минимум, помагайки на компаниите да намалят инцидентите, свързани с работата и дори да предотвратят загубата на живот;
 • Екипни динамики – взаимното познаване на уникалния неврологичен дизайн на всеки между служителите, подобрява динамиките в екипите и комуникацията в организацията;
 • Ангажираност на служителите – когато работодателят има по-точно разбиране за индивидуалните характеристики и предпочитания на служителите и взима решения базирани на тази информация, ангажираността и представянето се подобряват. Това ще увеличи производителността, благополучието и щастието, като по този начин ще намали нивата на текучество и отсъствия;
 • Култура на учене – помага на компаниите да подобрят способността на служителите им да учат по-бързо и по-лесно, което ще бъде едно от най-устойчивите им предимства за бъдещето.

Свържете се с нас сега, ако искате да научите повече за инструмента и неговото приложение. Приложете сега този уникален подход базиран на невронауката във вашия организационен контекст!


*КАТРО България е оторизиран стратегически бизнес партньор на Neuro-Link International, Inc. и Neuro Link Europe.