Employee Assistance Programme

от | апр. 30, 2020 | HR Blog

Психичната устойчивост на служителите – ключ към доброто здраве на организацията

Настоящият период на несигурност е своеобразна проверка на устойчивостта както на индивидуално ниво за всеки един човек, така и за бизнес организациите. Пандемията ни изправя пред неприсъща на опитността ни социална изолация, дезорганизация на социалните отношения и познатия ритъм на ежедневието, свиване на преживяванията до нивото на ”текущия момент“. Нараства неяснотата по отношение продължителността и последиците от кризата; липсват референти от миналото ни, на които да се опрем, за да планираме и да имаме известна доза сигурност както сега, така и за периода след кризата.

Кризата влияе на психиката и води до състояния на фрустрация и обърканост; стрес и тревожност; голяма несигурност; страх; тъга; чувство на самота; гняв или конфликти във вътрешния и външния свят на човека. Тези тревожни и травматични преживявания често се възприемат като твърде лични и, поради това, несвързани пряко с корпоративния живот. В действителност, част от последиците се проявяват в повишени нива на стрес, по-често отсъствие от работа, професионално ”прегаряне” и високи нива на текучество.

Затова нашият КАТРО екип, заедно с екип от психолози и терапевти, създаде адаптирана към онлайн среда версия на Employee Assistance Programme (EAP) – инструмент, използван от редица водещи световни компании, включващ разнообразни мерки за подобряване благосъстоянието на служителите и който може да послужи като подкрепящ механизъм по време, но още повече след отминаване на извънредното положение.

В контекста на настоящите нужди, създадохме програмата ”Стъпка напред! Отвъд страховете, към ново начало!“, която подкрепя служителите както на индивидуално, така и на групово ниво. Програмата включва пакет от мерки, описани по-долу:

 

 • Интерактивни уебинари на теми, съобразени с предизвикателствата на извънредното положение и настоящата криза:
  Справяне със стреса, тревожността и «прегарянето» по време на криза 
   – крачката от обичайната висока активност до пълно блокиране;

  Как да запазим целостта си като лидери, в условия на криза 

   – възвръщане на чувството за устойчивост и ”реалистичен оптимизъм“;

  Надежда и ориентация в условия на криза 

   – как да трансформираме страха в страст и фрустрацията – в любопитство;

  Промяната – прекосявайки прага на неизвестното 

   – отвъд страховете, към нова перспектива.

 

 • Индивидуални срещи за психологическа подкрепа, съответстваща на нуждите на служителите:
  До 3 срещи/сесии на служител 
   в рамките на срока на предоставяне на пакетната услуга, целящи достигане на базисна увереност и ефективност;

  До 60 мин. продължителност 

    на индивидуалната сесия –

   онлайн достъп 

   в диапазона от 8.00 – 20.00ч.;

  Богат избор на специалисти в различни психологически направления

   : психодинамична парадигма, психодрама, гещалт терапия, позитивна психотерапия, екзистенциално психологично консултиране, транзакционен анализ, НЛП, коучинг.

 

Програмата ”Стъпка напред!“ ще подпомогне Вас и Вашите служители да потърсите отговорите на два важни въпроса, които са изключително актуални във времена на криза и несигурност:

 

 • Кой съм днес ”тук и сега“? – начини за справяне със стреса и тревожността и здравословното им преработване по време на криза.

Последствията от психическите кризи често стават явни след като кризата отмине. По-дългата ѝ продължителност води до по-големи щети за психическото ни здраве (т.нар. посттравматичен стрес, депресия и соматични проблеми).

Затова е изключително важно още по време на кризата да сме екипирани със знания и техники за здравословно отреагиране/отработване на стреса и тревожността, без да ги игнорираме или да се оставим да бъдем завладени от тях; да сме наясно с възможностите и начините за възстановяване и възвръщане на усещането за контрол и мобилизиране възможностите за лично въздействие върху това, което зависи от нас.

 

 • Какъв ще бъда утре? – подготовка за промяната и прекрачване към неизвестното отвъд кризата.

Кризата е и време за промяна – преход от старото към новото. Промяната обикновено е придружена с тревожности и съпротиви към самата нея, поради несигурността и неяснотата, които носи. Кризата въздейства върху идентичността и усещането ни за принадлежност. Често страданието и тревожността, породени от криза, са свързани със загубата или с промяната на познатото старо и необходимостта от изграждането на нова идентичност, за да продължим напред.

Кризата е неприятно преживяване, премахващо или пренареждащо старото, но е и шанс за раждане и развитие на нещо ново. Именно в периоди на криза изграждането на нови положителни навици е изключително важно, за да можем да се приспособим към променящата се среда.

Основни ползи на програмата ”Стъпка напред!“:

Намаляване на тревожността и възвръщане на усещането за контрол 

  – чрез техники за преодоляване на тревожността и стреса; за адаптиране или изграждане на нови модели за функциониране (физическо, психическо, социално) в условия на силни ограничения; за актуализиране на лични ресурси и преоткриване на скрити способности и възможности;

Адаптиране към промяната и възстановяване на усещането за посока и смисъл 

   – чрез изследване на вътрешния свят; опознаване на страховете и ценностите, които стоят зад тях; преразглеждане на стари вярвания и убеждения и тяхното ревизиране; изграждане на нови модели за справяне; преработване на вътрешни конфликти, провокирани от кризата; осъзнаване на личното за всеки послание на кризата; подреждане на миналото и оптимизиране на настоящето; възвръщане на идентичността за посрещане на утрешния ден.

За кого е предназначена програмата?

Настоящата криза засяга всеки един от нас в различна степен, както и всяка една организация – във финансов, оперативен и чисто човешки план. В най-голяма степен нашата програма адресира нуждите на малките и средни компании, чиито капацитет за справяне с предизвикателствата на здравната и икономическата криза е по-ограничен.

Именно затова считаме, че настоящата програма ”Стъпка напред“ би могла да ги подпомогне в усилията им за задържане и повишаване устойчивостта на служителите им, което неминуемо ще доведе до намиране на решения за по-успешно излизане от кризата.

Кога е валидна програмата?

Както уебинарите, така и индивидуалните сесии, са предвидени за периода 15.05.2020 – 30.07.2020 като целта е да бъдат подкрепени служителите по време, но и след приключване на извънредното положение.

Свържете се с нас a.dimitrova@catro.com, за да обсъдим как можем да подкрепим организацията Ви в този труден период и заедно израснем в него!