Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място? Програмите за благополучие получиха значително внимание през последните години, когато в следствие на пандемията COVID-19, служителите се сблъскаха с нови предизикателства – по-високи нива стрес, на...
Овластяване на семейните болногледачи в трудоспособна възраст чрез проекта “Care4Carers”

Овластяване на семейните болногледачи в трудоспособна възраст чрез проекта “Care4Carers”

Овластяване на семейните болногледачи в трудоспособна възраст чрез проекта “Care4Carers” Счита се, че неформалните гледачи осигуряват над 80% от всички дългосрочни грижи в Европа, като особено тежко бреме пада върху жените. Ролята на семейните болногледачи (членове на...
Стартира европейският проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme

Стартира европейският проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme

Стартира европейският проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme Екипът на Катро България е част от стартиралия през февруари 2022 г. проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme. Проектът е формиран като стратегическо партньорство за създаване и...
Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и специалистите в областта на човешките ресурси

Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и специалистите в областта на човешките ресурси

Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и специалистите в областта на човешките ресурси Проектът THRIVE@WORK има за цел да популяризира превенцията на стреса и благополучието на работното място, като насърчи специалистите по човешки...
Как да спрем лъжите за климатичните промени?

Как да спрем лъжите за климатичните промени?

Как да спрем лъжите за климатичните промени? Проектът SLACC (Stop Lies About Climate Change) има за цел да повиши уменията за критично мислене на младите хора и да им предостави необходимите (комуникационни) умения за развенчаване на фалшивите новини относно...