Грижа за тези, които се грижат: пилотиране на резултати

юли 18, 2023 | Новини

Проектът Care4Carers е на финалната права от втората си фаза на разработване на основните резултати и навлиза в етап пилотиране. Това е моментът, когато ще имаме възможност да тестваме ресурсите, които създадохме с нашите партньори, с двете целеви групи: 1) семейните болногледачи и 2) кариерни консултанти и обучители, които работят с тази група.
 

Наръчникът за консултиране е вече готов и можете да го намерите тук. Той представлява инструмент, който цели да подпомогне хората, работещи като обучители или (кариерни) консултанти на лица, полагащи/ли непрофесионални болнични грижи в семейството в това да отговорят по-адекватно на нуждите на своите клиенти. Как ще направи това?Чрез предоставяне на сбита методология за работа с тези уязвими групи и чрез повишаване уменията им за оценяване на неформално придобити компетентности. Освен това, документът има за цел да насочи вниманието на консултантите и обучителите на възрастни към тази често маргинализирана група и да хвърли светлина върху трудното положение, в които се намират и предизвикателствата, с които се сблъскват. Наръчникът е разработен така, че да бъде съотнесен и към по-широката група от дългосрочно безработни лица и може да бъде използван при предоставянето на подкрепа в тяхната реинтеграция на пазара на труда. Не забравяйте да разгледате и седемте анекса към документа, които съдържат полезни инструменти и допълнителни ресурси, които можете да ползвате в своята работа.

Обучителният курс, предназначен за самите семейни болногледачи (или дълготрайно безработни лица) също е готов и много скоро ще бъде достъпен на онлайн платформата на проекта. Курсът е учебен ресурс, разработен на модулен принцип, който може да бъде ползван, както от обучители и консултанти в смесен режим на обучение (онлайн и присъствено), така и самостоятелно от самите обучаеми. Програмата обхваща 5 интерактивни модула с по няколко раздела – очаквайте повече подробности за тях и предстоящото им пилотиране скоро.

Онлайн платформата е уеб пространството, където ще бъде достъпен целият обучителен курс Care2Carers заедно с допълнителни информационни ресурси и адаптирани материали на български език. Този онлайн хъб ще предлага и зона за нетуъркинг, дискусии и споделяне на опит, която може да бъде ползвана от потребителите.

7

Aко сте обучител, кариерен консултант, психолог и Наръчникът за консултиране представлява интерес за Вас, независимо дали работите с точно тази целева група, ще се радваме да получим Вашата обратна връзка и предложения за подобрение. Можете да ни съдействате в пилотирането, като попълните кратък специализиран въпросник – свържете се с нас за повече информация как да се включите.