Хибридната устойчивост на бизнеса или какъв е въглеродният отпечатък от хибридната работа?

„Хибридна устойчивост“ се отнася до стратегическата рамка, която има за цел да балансира ангажимента на бизнеса към околната среда и екологията, в контекста на бързото развитие на цифровите технологии. Това означава измерване на въздействието на организацията с доказани инструменти, както и включване на екологично отговорни практики в основните операции на компаниите. Такива са, например, енергийно ефективни центрове за данни, екологично чисти вериги за доставки и добросъвестно използване на цифрови ресурси.

Чрез приемането на устойчиви дигитални методи компаниите могат да намалят въздействието си върху околната среда, като същевременно подобрят разходната и оперативната ефективност. Включването на фактори на околната среда в цифровата трансформация не само допринася за постигане на глобалните цели за устойчивост, но също така дава на бизнеса конкурентно предимство, като демонстрира своята отдаденост на етичните и прогресивни бизнес практики.