Хибридно благополучие

Даването на приоритет на цялостното благосъстояние на служителите се превърна в съществена част от задълженията на мениджърите и специалистите по човешки ресурси след бързия преход към дистанционни и хибридни работни условия. Терминът „хибридно благополучие“ се отнася до различни подходи за управление на физическите и психическите здравословни трудности, които са резултат от продължително цифрово взаимодействие.

Това включва въвеждането на цялостни техники за намаляване на отрицателните въздействия от прекомерното използване на екрана, като напрежение на очите и мускулно-скелетни затруднения, като същевременно се насърчава добър баланс между работата и личния живот.

бюро с лаптоп, на екрана му пише hybrid wellbeing

Култивирането на подкрепяща работна среда, която насърчава откритата комуникация, управлението на стреса и интеграцията между професионалния и личния живот е от решаващо значение за насърчаване на устойчивостта и благосъстоянието на служителите, което в крайна сметка допринася за устойчива производителност и успех на организацията.