Вашият бизнес работи в хибриден режим? Извлечете максимума от хората, технологиите и пазара!

кубчета, на които е изписано hybrid office working

Въпреки че от няколко години хибридният модел на работа се установи и наложи в много малки и средни компании, все още продължава адаптирането към него и търсене на най-добрите варианти за управление на хибридни екипи. Тази адаптация е още по-трудна и важна, защото няма твърдо установен успешен модел, към който да се подравним.

Ще се опитаме да обхванем различните аспекти, които всеки мениджър и собственик на бизнес, е добре да знае, наблюдава, развива, настройва, за да си гарантира оцеляване и развитие на пазара. За да създаде свой работещ хибриден модел, а не „copy&paste&mistake”.

Дефиницията

Хибридната работа e комбинация от дистанционни и вътрешни договорености. Тя е особено подходяща за гъвкавия характер на МСП. Този модел предлага конкурентно предимство, позволявайки бърза реакция на пазарните промени и нуждите на служителите. Ключът е умението за приспособяване на хибридния модел, за да съответства на вашите бизнес цели, като същевременно отчитате разнообразните нужди на вашия екип, като осигурите хармоничен баланс между оперативната ефективност и благосъстоянието на служителите.

Управлението

Ръководенето на екип, разпръснат на различни места, изисква нов подход към управлението. Комуникацията е спасителната линия на хибриден екип, изискваща яснота и последователност. Използването на цифрови инструменти за сътрудничество и управление на проекти не само повишава производителността, но също така гарантира сигурни и ефективни работни потоци. Преди всичко доверието и гъвкавостта са крайъгълните камъни за успешното управление на хибриден екип.

  Приобщаването

  Култивирането на силна, приобщаваща култура е жизненоважно в хибридна среда. Това включва насърчаване на чувство за общност сред всички членове на екипа, независимо дали работят дистанционно или в офиса. Редовните виртуални дейности за изграждане на екип, съчетани със случайни лични събирания, могат да помогнат за преодоляване на всякакви физически пропуски. Насърчавайте отворената комуникация и обратната връзка, създавайки среда, в която всеки глас се чува и оценява.

   Благополучието

   Дигиталното благополучие на хората е все по-важна тема, свързана както с дългосрочното благоденствие, физическо и ментално здраве на цялото общество, така и със способността на организацията да се грижи и насърчава хората да се грижат за себе си. Тук отговорността е обща, но въпросът е как мениджмънта вижда важността на темата и как ще подходи към нея, така че да увлече повече служители в играта „благоденствие“.

   Въглероден отпечатък и грижа за природата

   Не по-малко важна и модерна тема – какъв отпечатък имаме върху природата с начина, по който живеем и работим. Съществуват и се прилагат различни методи и инструменти за оценка на въздействието на дигиталното работно място, които обучават и насърчават компаниите и хората да поемат отговорност за запазване на природата.

   PROSPER – post pandemic empowerment program за мениджъри на МСП

   За мениджърите на МСП този проект е като онлайн пътна карта за разбиране на посоката и пътищата, както и за извличане на максимални ползи от пътешествието, наречено хибридна работа. Възприемането на предложения в проекта 4 степенен модел може да доведе до иновации, подобрена производителност, по-щастлив и по-балансиран екип, грижа за природата и силен бран на компанията – работодателски и продуктов.