Кариерна лаборатория за младежи – Преоткрий себе си

от | окт. 11, 2019 | HR Blog

НА ПРАГА ЛИ СИ ДА ВЗЕМЕШ ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ В ТВОЯ ЖИВОТ?

Стоиш ли на кръстопът, чудейки се каква ще е следващата ти стъпка след като завършиш гимназия? Ако е така, нека споделя с теб няколко интересни факта за ключовата роля на процеса на кариерно ориентиране:

 В България все още не съществува координирана и цялостна система за предоставяне на кариерни услуги.

 

 • Според скорошни проучвания има сериозна липса на комуникация между бизнеса и общественото образование (кариерните центрове в училищата).
 • Стажантски и менторски програми за ученици се организират предимно от бизнеса.
 • Кариерни дни, както и кариерни форуми, се провеждат само два пъти в годината.
 • Темата има локално, национално и европейско измерение, можем да се убедим в нейната значимост от създадените политики в тази насока.
 • Повечето инициативи на различни организации са проектно-базирани и се наблюдава липса на устойчивост.

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004 г.): „Създателите на политики трябва да имат предвид, че всички хора се нуждаят от умения за вземане на решения, както и за управление на кариерата, и че всеки има нужда от достъп до висококачествена и независима информация. Съответно, сред приоритетите им трябва да бъдат системите, които развиват умения и предоставят информация “(стр. 139)

Като следствие от всичко гореспоменато, повечето граждани се нуждаят от подкрепа за планирането на техния кариерен път, за да изберат най-подходящата сфера на развитие, да направят добре информиран избор, що се отнася до Висшето образование, както и да управляват прехода си от образованието към пазара на труда. Базирайки се на своя опит, КАТРО систематизира най-добрите си практики и инструменти и създаде холистична програма за кариерно консултиране, специално адаптирана за нуждите на младежи между 16-24 години. Нашата концепция може да бъде осъществена на 3 различни нива:

 

 • Индивидуално – лични срещи под формата на кариерни консултации.
 • Групово – отворени обучителни събития, уъркшопи и семинари.
 • Кариерни събития с цел нетуъркинг – те ще ви предоставят възможността да срещнете потенциални бъдещи работодатели, да откриете вдъхновяващ ментор или да започнете стаж.

Подходът за кариерно консултиране на младежи се състои от 3 основни елемента:

МОЗЪКЪТ

 • Вродени способности, при които се наблюдава бърз напредък. Изпълнението на този тип задачи се случва с лекота, без сериозно усилие.
 • Силни страни и качества, задачи, с които се справяме ефективно и продуктивно – ще използваме доказани инструменти, като например Strengths finder, 6-те типа на Холанд, Neuro Agility test и др.
 • Ще се спрем и на сферите за подобрение, способности, процес на саморефлексия, обратна връзка от приятели и семейство, за да добием реалистична представа за себе си.

СЪРЦЕТО

 • Задачи и дейности, които изпълняваме с голямо удоволствие и лекота, теми или области, към които сме наистина любопитни.
 • Нашите ценности и мотиватори – нашите основни двигатели в работата, които ще гарантират, че ще бъдем доволни на работното място. Ще изследваме вътрешното си аз чрез казуси, работа по двойки, вълнуващи симулации и и т.н. Ще използваме най-съвременните теоретични модели на Юрген Апело и Кен Робинсън.
 • Ще откриете своя елемент – вашата уникална комбинация от лични качества, интереси и вътрешна страст.

  ПЪТЯТ

  • След като решението е взето, можеш да потърсиш подкрепа от нашите опитни кариерни консултанти, които ще ти помогнат в начертаването на пътя към целта ти, чрез поставянето на конкретни стъпки.
  • Заедно ще създадем индивидуален план за кариерно развитие, състоящ се от важни елементи, които ще гарантират твоя успех, като: необходими кариерни умения за придобиване, актуална информация за тенденциите и изискванията на пазара на труда, икономическа ситуация, водещи работодатели в сектора и всяка друга информация, свързана с процеса.
  • Като добавена стойност, процесът на създаване на кариерната карта ще насърчи твоите умения за планиране и приоритизиране, проактивност, критично мислене и ще изградите важен навик за бъдещето – така наречения SMART метод за поставяне на цели

    Защо подходът на КАТРО е различен?

    Ние не търсим универсална рецепта, ние просто ще създадем най-подходящите условия да откриеш твоето призвание. Ние сме готови да те предизвикаме, но трябва да те предупредим, че процесът е в твои ръце – ние ще провокираме твоята саморефлексия и самоосъзнатост във всяка една стъпка от процеса. Заедно с теб ще бъдем изследователи, с повишена сензитивност спрямо вътрешния ни свят и ще намираме отговори заедно.

    ИДВАШ ЛИ С НАС?

    Ако искаш да се присъединиш към програмата, свържи се с нас за повече информация за предстоящи събития или се възползвай от безплатна кариерна сесия!

    Автор: Стефани Костова – консултант в КАТРО България