Новости в инструментариума Neuro agility

от | юли 1, 2024 | NAP Blog

За КАТРО е вълнуващо приключение от 2019 година да разпространява и използва в проектите си достъпен и иновативен продукт като Neuro Agility. След като въведохме на българския пазар Neuro agility Toolbox (за деца между 10-15 години) и Neuro agility Student performer (с таргет младежи до 23 години) за нас беше изненада да разберем, че изследователският екип на Neuro link не спира с технологичните разработки и въвежда три нови версии на въпросника.

В настоящата статия ще разберете повече за тях, както и за приложението им в организационен и индивидуален контекст.  Това, което е водещо конкурентно предимство на новите въпросници, определено е редуцираната цена, както и възможността да бъдат интегрирани в кризисни мерки за организациите, както и за процеса на подбор.

Съвременният свят изисква постоянна адаптация, бързо учене и ефективна комуникация, което превръща когнитивната гъвкавост в мета умение с важен приоритет. Инструментите на Neuro-Link целят да подобрят работата на мозъка и менталната гъвкавост, като по този начин насърчават по-гъвкав и ефективен подход към ученето, мисленето и работата. Сега ще разгледаме характеристиките и ползите от новите актуализирани версии на NAP, по-конкретно NAP™ Brain Fitness, NAP™ ThinkFlow и NAP™ Brain Potential.

NAP™ Brain Fitness:

Първата ни спирка е Neuro agility™ Brain Fitness, който се фокусира върху оптимизирането на здравето на мозъка и общата мозъчна кондиция. Този инструмент дава обратна връзка за шест основни индикатора, които са от решаващо значение за подобряване на мозъчната производителност:

 • Мозъчна гъвкавост: оценява лекотата и скоростта на мислене и учене.
 • Стрес: дава обратна връзка за наличните копинг стратегии и умения за саморегулация
 • Сън: количество и качество на съня – решаващо за възстановяване на мозъка и трансфер на знания от работна към дългосрочна памет
 • Движение: мост към ученето, концентрацията и фокуса
 • Нагласа: изследва влиянието на прогресивните мисловни модели
 • Храна: обръща внимание на „горивото“, което даваме на мозъка и тялото си.

Въпросникът се състои от 60 онлайн въпроса, които отнемат около 15 минути за попълване. Генерира доклад от 14 страници, илюстриращ шестте елемента на мозъчната кондиция и предоставящ препоръки за подобрение.

Ползи от NAP™ Brain Fitness:

 • Подобрява общото здраве на мозъка и благосъстоянието.
 • Ускорява ученето и мисленето.
 • Намалява риска от човешка грешка.
 • Подобрява управлението на стреса и умората.
 • Развива бърз, фокусиран и гъвкав ум.

Тази оценка е идеална за всеки индивид, който иска да подобри когнитивните си способности и здравето на мозъка, както и за организации, които се грижат за благополучието на своите служители и интегрират цялостни програми в тази посока.

NAP™ ThinkFlow:

Оценката NAP™ ThinkFlow е насочена към подобряване на гъвкавото мислене, учене и комуникация. Тя измерва четири критични елемента на когнитивната гъвкавост:

 • Функционална латералност: оценява доминирането на лявото и дясното полукълбо.
 • Мозъчна гъвкавост: оценява способността за бързо и адаптивно мислене.
 • Експресивност и възпримемчивост: изследва баланса между активност в предната и задната част на мозъка.
 • 4 мозъчни квадранта: разглежда интеграцията на мозъчните квадранти при комуникация и взаимодействие с околния свят, формирайки 4 стила.

Включва 50 онлайн въпроса, които отнемат приблизително 20-30 минути за попълване. Генерира доклад от 13 страници, който детайлизира четирите елемента на неврогъвкавостта и предоставя препоръки за оптимизация.

Ползи от NAP™ ThinkFlow:

 • Подобрява креативното и аналитично мислене едновременно.
 • Усъвършенства способността за поддържане на множество идеи и разбирания.
 • Насърчава бързото разпознаване на модели и връзки.
 • Улеснява бързото приспособяване на менталните нагласи.
 • Укрепва междуличностните отношения и екипната кохезия.

Въпросникът NAP™ ThinkFlow е особено полезен за индивиди и екипи, които искат да подобрят комуникационните си умения, ефективно да разрешават конфликти и да функционират по-сплотено в групова среда.

NAP™ Brain Potential:

Brain Potential е предназначен да идентифицира и оптимизира мозъчния потенциал на индивида. Този инструмент оценява седем елемента, които влияят на когнитивната производителност:

 • Функционална латералност: доминиращото полукълбо и неговото въздействие върху когнитивните функции.
 • Експресивност и възпримемчивост: изследва баланса между активност в предната и задната част на мозъка.
 • 4 мозъчни квадранта: изследва различните режими на мислене и учене.
 • Рационални-Емоционални предпочитания: разглежда баланса между активност в неокортекса и лимбичната система.
 • Обработка на информация: потенциален риск от човешка грешка при стрес и неврологични блокажи.
 • Предпочитан сетивен модус: предпочитания в сензорно-базираното учене.
 • Гъвкавост на неврологичния дизайн: способността за превключване между различни части на мозъка бързо и лесно.

Тази обширна оценка включва 100 онлайн въпроса, които отнемат около 30-45 минути за попълване. Докладът, който се генерира, съдържа 21 страници, в които е описан неврологичният дизайн на индивида и предоставя препоръки за подобрение. Тук имаме възможност и за групов доклад.

Ползи от NAP™ Brain Potential:

 • Подобрява личното и социалното осъзнаване.
 • Усъвършенства уменията за решаване на проблеми и критично мислене.
 • Насърчава когнитивната гъвкавост и адаптивност.
 • Укрепва взаимоотношенията и екипната динамика.
 • Намалява риска от човешка грешка.

Този въпросник е идеален за индивиди, които искат да разберат своя уникален когнитивен потенциал и за организации, които се стремят да развиват високо производителни, гъвкави екипи.

За завършек на настоящата статия искаме да споделим с вас, че новите версии на Neuro agility – Brain Fitness, ThinkFlow и Brain Potential предлагат цялостни решения за подобряване на когнитивната гъвкавост, здравето на мозъка и общата ментална производителност. Съвсем скоро те ще бъдат налични и на български и обявени за продажба към нашите практици, както и корпорации, които имат ценности, свързани с непрестанно подобрение на когнитивните си способности и желаещи да развиват пълния потенциал на своите служители. Свържете се с екипа ни, за да разберете повече за работилниците и обученията, базирани на инструмента Neuro agility.