PROSPER – Програма за развитие на умения за управление на хибридни/отдалечени екипи

кубчета, на които е изписано hybrid office working

Пандемията Covid19 причини безпрецедентно въздействие върху бизнеса по целия свят, като даде тласък на отдалечената и хибридна работа, дигитализирането на процесите, въвеждането на AI / изкуствен интелект или машинно учене в ежедневието ни.

След няколкото години в тази реалност със сигурност твърдим, че тя си има своите различия, удобства и предизвикателства, особено по отношение на лидерството и управлението. За справяне именно с тези предизвикателства беше създаден проект PROSPER.

КАТРО България е част от него и ви каним да се възползвате от разработените доклад, онлайн обучителна програма и материали за провеждане на вътрешни обучения!

За да се възползвате от нашите разработки, можете:

 • Да се включите в нашите безплатни обучения през тази година.
 • Да участвате в нашия безплатен семинар, в който специалисти от различни компании ще разкажат за своето пътешествие в света на хибридното/дистанционно лидерство.

За PROSPER:

ЦЕЛИ:

 • Да проучи и обобщи добрите практики в областта на управлението на хибридни екипи.
 • Да ​​разработи програма за овластяване на лидерите, съобразена с нуждите им да управляват и да се грижат за отдалечените или хибридни екипи, с фокус върху здравословния баланс между работа и личен живот, между дигиталното и реалното.
 • Да разпространи безплатно резултатите сред всички, които търсят надграждане и развитие на своите умения за управление и развитие на хора в хибридна работна среда.

  РЕЗУЛТАТИ

    • Резултат 1: Обобщен доклад „Успешна хибридна работа в европейските МСП“, който предоставя анализ на ползите и предизвикателствата на хибридната работа по отношение на производителността, благосъстоянието на служителите, чувството за принадлежност, ангажираност и принос, оптимизиране на разходите и повишаване на бизнес резултатите. Докладът предлага и насоки за ефективно прилагане на хибридните работни практики.
    • Резултат 2: Онлайн курс, целящ да предостави на мениджърите знанията и уменията, необходими за актуализиране на техните управленски практики за отдалечени и хибридни екипи. Основните теми са цифрова продуктивност, цифрово благополучие, цифрово приобщаване и цифрова устойчивост, както и ефективна комуникация, изграждане на екипи и сътрудничество в отдалечени и хибридни настройки.
    • Резултат 3: Набор от Отворени образователни ресурси (OERs), наречен Програма за овластяване. Тези ресурси позволяват на доставчиците на ПОО и бизнес обучители да въведат структурирано, висококачествено обучение по темата за здравословна хибридна работа и нови управленски практики, които насърчават дигиталното благополучие.

  В заключение PROSPER е иновативна инициатива, насочена към овластяване на МСП да се адаптират към новите реалности на хибридната работа. Със своя фокус върху здравословната хибридна работа, програмата PROSPER предоставя на МСП инструментите, от които се нуждаят, за да актуализират своите лидерски умения и да процъфтяват в света след пандемията.

  Посетете уебсайта на проекта и ни последвайте във Facebook и LinkedIn за актуализации!