Ролята на ценностите в избора на подходящи кандидати

от | юли 21, 2023 | HR Blog

Какви са критериите за успешен подбор?

Ниски разходи за наемане, високо качество на наетия персонал, висока продуктивност и ангажираност на персонала. Ако сте работодател или специалист човешки ресурси, в текущата статия ще получите нова гледна точка и ще обогатите познанията си за Подбора, базиран на ценностите (Values-based recruitment).

Според данни на НСИ, разходите на българските работодатели за труд през първото тримесечие на 2023 г. са се покачили средно с 14.5 пункта. Световните тенденции на инфлация, зараждащата се глобална криза и ниската ангажираност на персонала (Според Gallup State of the Global Workforce Report, 85% от служителите в световен мащаб не са ангажирани или активно неангажирани на работа) притискат организациите и специалистите по подбор да търсят начин да подобрят липсата на свързаност и да намерят правилния ключ за дългосрочна продуктивност и удовлетвореност на двете страни.

мисия на организацията

Саймън Синек казва: “Не наемате за умения, а за нагласа. Винаги можете да преподавате умения.“

Вероятно ви се е случвало да наемете някой, който притежава точните умения и опит, но не след дълго се разделяте, тъй като имате различни очаквания и визия за бъдещето. Това е така, защото ценностите на кандидатите играят ключова роля във формирането на силни екипи и устойчива организационна култура. Освен това, когато служителите споделят общи ценности с организацията, те се интегрират по-лесно, ангажират се със целите на фирмата.

Ценностите са най-основните убеждения, които определят поведението и мотивацията на човек. Те отразяват това, в което дълбоко вярваме, както и нашите приоритети и етика. Ценностите формират нишката, която определя нашето поведение, решенията, които взимаме и как взаимодействаме с околните.

Също така, ценностите са част от факторите, които определят организационната култура. Важно е подбирането на хора да става в унисон с ценностите, които се преследва организацията. Ако ценностите на служителя са в разрез с тези на компанията, той може да се окаже не на място в работната среда и да предизвиква конфликти в организацията.

Какво представлява подбора, базиран на Ценностите (Values-based recruitment)?

Набирането на персонал въз основа на ценности (VBR) привлича таланти въз основа на техните индивидуални ценности и поведение и проверява дали са в съответствие с ценностите на компанията. Някои процеси могат да бъдат изключително базирани на ценности, докато други ще имат комбинация от ценности и компетенции, основавайки се Компетентностен модел (CVF) установен от организацията. Компетенциите обикновено са поведения (или понякога технически атрибути), които са свързани с ефективното изпълнение на работата. Методологията зад тези подходи има за цел да осигури справедливи, обективни, надеждни и валидни методи за оценка.

Можете да се запознаете повече с опита на КАТРО за изграждането на Система за управление на представянето в НОВА Броадкастинг груп.

Набирането на персонал, основано на ценности, дава на организациите възможността да гледат по-широко на пула от кандидати и да обърнат внимание на служители, които може да не отговарят напълно на изискванията за позицията, но притежават тези ценности и поведение, които биха превърнали кандидатурата им в конкурентно предимство.

Как да оценяваме ценностите на кандидатите?

Оценяването на ценностите на кандидатите може да бъде предизвикателство, тъй като те не се изразяват ясно и открито като професионалните умения. Един от начините да го направим е чрез провеждане на структурирани поведенчески интервюта, които изискват от кандидатите да разсъждават как биха постъпили в дадена ситуация.

В следващите редове, ще ви дадем идеи как можете да поставите фокус върху ценностите в различните етапи от процеса на подбор:

  • Длъжностна характеристика – базирайки се на ценностите на компанията, като например адаптивност и колаборация, постарайте се да инкорпорирате коректни поведения, отговарящи на тези основни вярвания.

 

  • Обява за работа – Включете ценностите на организацията във всички реклами, публикации и обяснете, че търсите още съмишленици, които споделят вашите ценности. Може да включите фрази, които биха помолили хората да свържат техните и вашите ценности, напр. „Изповядвате ли екологичен начин на живот и грижа към природата? Присъединете се към компания, която произвежда нулев отпадък годишно.“
  • Процес на кандидатстване – бихте могли да добавите Мотивационно писмо в стъпките за кандидатстване и да подканите кандидатите да споделят с кои ценности на вашата организация се свързват и защо. Също така като част от преселекцията и етапа на телефонно интервю можете да помолите да ви дадат примери от личния или професионалния си живот, където са демонстрирали ценностите.

 

  • Компетентностно ориентирано интервю – дайте възможност на кандидатите да демонстрират своите ценности и поведение пред вас. Това може да стане чрез:
  1. Писмена задача, при която кандидатите демонстрират как биха взели решение или приоритизирали, използвайки своите ценности;
  2. Презентация, с която да визуализират защо са подходящи за ролята и как споделят ценностите на организацията;
  3. Играта Moving motivators, която консултантите на КАТРО използват често, за да проверят водещите мотиватори на кандидатите.
ценности

Ако вашата организация не разполага с изведени мисия, визия и ценности, свържете се с екипа ни, за да ви разкажем за нашата методология базирана на Value proposition workshop.

Консултантите в КАТРО силно вярват, че подбора базиран на ценности и тяхното съгласуване с тези на нашите клиенти, ще подсигурят хора, който имат правилите нагласи за вашия бизнес. Повече за подхода ни може да прочетете в секция Подбор на персонал. Ще се радваме да бъдем вашия партньор в намиране на следващия талант за екипа ви!