Силата на Овластяването

от | авг. 2, 2016 | HR Blog

Във времена на непрестанна промяна е нужно организациите да адаптират своята стратегия към променящата се бизнес среда, в която работна сила с подходяща експертиза се превръща в рядкост, а рутинните задачи се заменят с комплексни проекти, в които изискванията непрестанно се променят. Предизвикателството да останем конкурентоспособни расте интензивно.

Има ли отговор на това предизвикателство?

Нещо, което повишава гъвкавостта и потенциала към иновации на нашите служители, прави ги по-удовлетворени и мотивирани, окуражава инициативността, повишава нивата на оптимизъм и подобрява ученето и развитието на екипите?

Не, не сме открили чудо.

Открихме ОВЛАСТЯВАНЕТО – организационен феномен, който е свързан с гореизброените „суперсили“ и от който се нуждаем, за да останем конкурентни и успешни в моменти на промяна.

КАТРО е първата консултантска компания в България, която проведе диагностика и научно-базирана програма за развитие, свързани с Овластяване и Овластяващо лидерство.

Темата за ОВЛАСТЯВАНЕТО беше в основата на дискусията по време на лятното издание на CATRO SYNERGY TIME*.

По време на събитието бяха представени резултати от проучване, което показва, че овластените служители са по-мотивирани, ефективни, креативни, постоянни, въвлечени и иновативни. Също така е известно, че те са по-решителни и уверени в своите компетенции, имат чувството за ВЪЗДЕЙСТВИЕ и чувство за СМИСЪЛ в това, което правят.

Но Овластяването е нещо индивидуално и много субективно, силно вкоренено във възприятията на всеки служител и спецификите на организационната култура. Главните „действащи лица“ на събитието с фокус върху Овластяването CATRO Synergy Time – изпълнителните директори на първите две компании, които изпробваха иновативния подход „ОВЛАСТЯВАЩО ЛИДЕРСТВО“ в България – представиха техните практически казуси и причините, поради които са избрали този метод като начин за повишаване на нивото на Овластяване на техните служители.

Овластяващо лидерство

Зад този лидерски стил няма магическа рецепта, а просто изпробвана комбинация от ключови лидерски поведения, които лесно могат да бъдат научени и развити. Компаниите, които вече са открили ключа към успеха, изпробвайки този лидерски подход, подчертават силата на осъзнатостта по отношение на ефективността на тези лидерски практики и тяхната целенасочена и постоянна имплементация. Това, което прави Овластяващото Лидерство толкова желан и ефективен лидерски стил, е директната му връзка с нивата на:

  • Субективно възприето ниво на овластяване на служителите
  • Креативност
  • Удовлетвореност от работата
  • Продуктивност
  • Отдаденост към работата

Изпитано в множество индустрии, Овластяващото лидерство демонстрира силна и стабилна каузална връзка с възприетите нива на овластяване, така че може да се счита за еднa от най-ефективните практики, които повишават нивата на овластяване в организациите. Първите групи мениджъри, които се докоснаха до темата и преминаха през обучение, също предоставиха позитивна обратна връзка за практическата му стойност и неговата връзка с личностното развитие на всеки лидер и неговата ясна и логическа природа. Участниците също така оцениха преимуществата на това да получат общата картина на нивата на Овластяващо лидерство в организацията, предоставени чрез диагностиката, проведена от КАТРО. Топ мениджмънтът сподели, че след диагностиката и първите обучения новият екип на средно ниво е успял да осъзнае своята позиция на ролеви модел.

Нашата суперсила да ти помагаме да овластяваш

Искате да научите повече за нашата суперсила – с информационна кампания за вашите служители, диагностика на нивото на овластяване в организацията, Обучителни програми, както за лидерския екип, така и за служителите ви, Индивидуално консултиране и Коучинг за оптимизация на организационните процеси и повишаване нивата на Овластяване? Свържете се с нас и се присъедините към първата група от Овластяващи компании в България!

*Повече информация за CATRO SYNERGY TIME:
Това е серия от фасилитирани събития, организирани за наши клиенти, в рамките на които обменяме добри практики, идеи и вдъхновение за по-качествено развитие на човешкия капитал. Искате да получите информация за следващото издание на CATRO SYNERGY TIME? Абонирайте се, като ни изпратите имейл на: sofia@catro.com!

И не забравяйте: