Скритите таланти на невродивергентните служители

от | мар. 21, 2023 | Европейски проекти

Ползи за работодателя от силните страни на лицата от невродивергентния спектър

Причината за наемането на  невродивергентни служители е особено убедителна предвид недостига на умения, който все повече засяга технологичните индустрии в области като анализ на данни и внедряване на ИТ услуги – задачи, които добре съответстват на способностите на някои хора от спектъра на невроразнообразие.

В рамките на своя програма за невроразнообразие на работното място, SAP адпатира дългогодишно установените процеси за развитие на таланти в „по-приятелски настроени“ за кандидатите от спектъра на невроразнообразието.  На пръв поглед, най-лесно е било да се разшири заетостта в области като софтуерно тестване, бизнес анализи и киберсигурност, които са подходящи за невродивергентни таланти. 

 

Първоначалното очакване е било невронетипичните служители да се занимават предимно с повтаряща се работа, като например тестване на софтуер, но на практика те успяват да добавят стойност и в много по-широк спектър от задачи като: координиране на разработването на нови предложения на SAP; сътрудници в областта на услугите за човешки ресурси; консултанти за помощ на клиентите.

Мениджър в SAP споделя: „на 4-тата година програмата се отплаща по начини, далеч надхвърлящи подобряването на репутацията, а именно повишаване на производителността, подобряване на качеството, увеличаване на иновативните способности и цялостно повишаване на ангажираността на невронетипичните служителите“.

Типове невродивергентност и силните страни на тези служители на работното място

По-долу представяме най-познатите форми на невродивергентност. Заедно със своята специфика на дизайна на нервната си система, тези хора могат да имат скрити силни страни, които да са в полза на компаниите.

  Дислексия:

  Същност: Означава затруднения с думите. Оказва влияние върху начина, по който се обработва, съхранява и извлича информация, което обикновено води до трудности при овладяването на грамотност, като четене и правопис. Същите неврологични функции оказват влияние върху паметта, времето, възприятието и организацията.

  Силни страни: Тези хора често могат да бъдат сръчни творци или предприемачи, с творческо мислене, визуално 3D мислене и практически умения.

   Аутизъм:

   Същност: Засяга сензорната обработка, социалната комуникация, взаимодействието и въображението. Хората с аутизъм често са фокусирани върху процеси, системите и технически или приложни области на работа, понякога изключвайки други области.

   Силни страни: Някои от основните им силни страни са иновативното решаване на проблеми, добросъвестността към детайлите и откриването на модели/взаимовръзки.

    ADHD:

    Същност: Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДФХ) засяга хиперактивността и импулсивността на вниманието. Това не е липса на внимание, а вниманието може да бъде свръхфокусирано върху една задача, след което да премине към силно осъзнаване на всичко в околната среда. Това може да бъде полезно или стресиращо, в зависимост от това какво изисква средата.

    Силни страни: Тези хора често притежават най-невероятната сила по отношение на своята енергия, страст и способност да мотивират и вдъхновяват.

     Диспраксия:

     Същност: Оказва влияние върху физическите движения, фините или грубите двигателни умения, но също и върху планирането на движенията, координацията, баланса и пространственото осъзнаване. Въздейства и върху планирането и организацията.

     Силни страни: Тези хора често се отличават с отлични идеи и език. Някои от силните им страни могат да бъдат емпатията, междуличностните умения и езиковите способности.

      Дисграфия:

      Същност: Дисграфията е специфично предизвикателство, свързано с писането и писменото изразяване. Изпитват се затруднения при обработката на думите и буквите, както и да движат мускулите си по начина, необходим за писане, като усилията могат да доведат до умора.

      Силни страни: Тези хора могат да бъдат силно мотивирани, креативни и оригинални мислители, с умения да се изразяват красноречиво устно.

       Практиката до момента показва, че това е неизползвана възможност за компаниите да получат ползи от скритите таланти на някои  от невронетипични служители като: изключителната способност за иновативното мислене, визуално мислене, насоченост към рутинните и систематично ориентирани дейности, както и точността, честността, внимателното отношение към детайлите и способността да се идентифицират модели и грешки – все ценни качества за бизнеса.

        Какво КАТРО България предлага в областта на невроразнообразието на работното място?

        В рамките на проект „Neurodiversity Power“ по програма „Еразъм+“, КАТРО България цели да предложи на българските компании и организации съвместно сътрудничество в разработването и тестването на обучителни материали и инструменти за прилагане на невроразнообразието на работното място.

        Повече за проекта може да намерите на уебстраницата на проектаhttps://neurodiversitypower.eu/

        Проектът NeurodiversityPower е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.