Мотивиране на младите хора по време на криза

КАТРО продължава традицията си да подпомага младежките работници и по този начин да съдейства на младите хора, които не са на работа или в обучение (NEETs), да намерят цел в живота си и да започнат смислена кариера. Тази година дейностите ни бяха съсредоточени в рамките на проекта COMPASS. Помогнахме да разработим рамка за Kомпетенции за младежки работници и базирано на нея 6-модулно обучение, последвано от платформа за геймификация за активиране на неактивни младежи. Но как можем да знаем, че създаденото от нас отговаря на нуждите на хората, работещи на терен? Най-добрият начин е да го тестваме и да ги попитаме.

Първоначално нашето партньорство нямаше бюджет за провеждане на семинари, но решихме, че е наистина важно да ги има, така че продължихме, независимо от това. Във всяка страна отговорният партньор се е адаптирал към местната ситуация, настоящата пандемия от COVID-19 и ограничената възможност за обучения лице в лице. Във всяка страна семинарите изглеждаха различно. В България имахме късмет в избора на партньори и летният сезон позволяваше обучения на живо. 

Справихме се общо с три – два в София и един в Пловдив. Общо, взеха участие около 50 младежки работници – всички те бяха професионално насочени към подпомагането на NEETs, мотивирането на младите хора да заемат активна позиция по отношение на проблемите си и подкрепа на способността си да намерят подходяща работа.

Първата ни стъпка беше да ги попитаме кои според тях са най-големите предизвикателства пред NEETs, които едва ли ги правят лесни клиенти. Професионалистите бяха на мнение, че NEETS:
• често изпитват липса на мотивация да заемат активна позиция към проблемите си;
• имат ограничаващи вярвания, които правят обстоятелствата, в които се намират, още по-трудни, отколкото са в действителност;
• имат липса от подходящото образователно ниво, търсено от повечето работодатели;
• имат липса на достатъчно опит, за да бъде оценени професионално.

Не всички тези предизвикателства могат да бъдат решени едновременно. Със сигурност бихме могли да помогнем с мотивацията и ограничаващите вярвания. В допълнение към фокуса върху самите NEETs, младежките работници също имат някои области на знания и умения, в които биха оценили да подобрят своите компетенции. Попитахме ги какви са тези области и получихме следните отговори:
• уменията за решаване на проблеми са ключови;
• комуникацията винаги е важна;
• да знаят как да идентифицират уменията и вътрешния стремеж на своите клиенти, и да направят връзка с перспективна професия.

Свързахме тези нужди с дейности от нашия комплект за обучение и ги проведохме на практика. Много от тях участваха в ролеви игри, в които единият от участниците влиза в ролята на младеж, а другият консултира. Тази смяна на ролите радваше изключително много младежките работници и трябваше често да им напомняме да не бъдат най-трудните клиенти. В допълнение към развлекателната стойност, участниците признаха, повсеместно, полезността на обучението за техните практически нужди.

Успяхме да ги заинтересуваме и за платформата за геймификация COMPASS, където те можаха да намерят видеоклипове, кратки презентации, викторини и други дейности, насочени към подпомагането на NEETs да заемат активна позиция към своите проблеми.

Тъй като вече сме уверени в качеството на комплекта за обучение и платформата за геймификация, с удоволствие ви каним да ги изпробвате сами. Отидете на www.compassplatform.eu и започнете да изследвате, няма да останете разочаровани!

Проектът COMPASS е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.