Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Програмите за благополучие получиха значително внимание през последните години, когато в следствие на пандемията COVID-19, служителите се сблъскаха с нови предизикателства – по-високи нива стрес, на тревожност и нов тип прегаряне, съчетавайки домашните и професионалните отговорности под един покрив.

Доклад на CIPD от 2021 г. показва, че все повече ръководители имат предвид благосъстоянието на служителите в дневния си ред (сега 75%, в сравнение с 61% през 2020 г.) и че 47% от работодателите вече предоставят съвети за здравословен начин на живот на всички служители.

В рамките на Европейския проект THRIVE@WORK разработихме наръчник, който има за цел да подкрепи благосъстоянието на работното място чрез насърчаване на специалисти по човешки ресурси, изпълнителните директори и собственици на малки и средни компании да отделят средства и да инвестират в програми за психосоциално благополучие на своите служители. Целта на настоящия наръчник е да подпомогне разработването на програми за благосъстояние, като се направи анализ на първоначалната ситуация и се дават  практически насоки  и добри практики за подобряване на конкретни мерки,  свързани с емоционалното, ментално и физическо здраве. 

Наръчникът включва и цялостен поглед  относно политиките и инициативите за благосъстояние на работното място, съществуващите пропуски на национално и европейско равнище, както и общи насоки  за целия процес при разработването и прилагането на програми за благоденствие на работното място.

През първото тримесечие на 2023 година, КАТРО прави жест към всички свои текущи и бъдещи клиенти, изготвяйки безплатен одит на практиките за благополучие и предоставяне на план отговарящ на конкретните нужди на компанията. Можете да се свържете с екипа ни за повече информация.

Изтеглете Наръчника тук.

Проектът Thrive@Work е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.