Стартира „Empowering Culture through Business“

КАТРО България и Търговско-промишлената палата на Никозия, в качеството си на координиращ партньор, обявяват началото на проекта „Empowering Culture through Business: Introducing Business Academies for Culture and Creative Young Professionals in rural and remote areas“. Проектът, финансиран по Ключова дейност 2 на програма „Еразъм+“, има за цел да развие и подобри уменията на младите специалисти в областта на културата и творчеството, които живеят и/или работят в селски и отдалечени райони.

По-конкретно, чрез провеждане на фокус групи и проучвания на терен, партньорите ще определят необходимите умения, които младите хора трябва да притежават, за да повишат своите трудови умения и възможности за заетост, както и да развиват бизнес дейности в културния и творческия сектор с акцент върху използването на инструменти за достъп до финансиране, дигитализация и дигитален маркетинг. За тази цел, консорциумът ще създаде бизнес академии, които да обучават младите хора чрез иновативни програми за обучение с участието на специалисти и професионалисти от бизнеса и културния сектор.

Кулминацията на усилията на партньорите по този проект ще бъде създаването и устойчивото развитие на център (хъб) в отдалечен, извънградски район около Никозия. Този хъб ще предоставя необходимата подкрепа на младите хора за тяхното професионално развитие и особено достъп до инструменти за финансиране, за да се подпомогне тяхната работа. Създаването на оригиналния хъб и неговото ръководство за устойчиво развитие имат за цел да се превърнат в инструмент на политиката за развитие на местните власти и в добра практика за отдалечените общности.

Накратко, проектът цели да култивира предприемачеството, бизнес иновациите и екстровертността, които са основни инструменти за поддържане и увеличаване на младежкото население в извънградските, селските и отдалечените райони, за да има балансирано териториално развитие.

Проектът стартира през януари 2022 г. и ще се изпълнява до юли 2024 г. с общ бюджет от 207 445,00 евро. Консорциумът се състои от 6 партньора: Търговско-промишлената палата на Никозия (координатор), Европейското бюро на Кипър, Матера Хъб в Италия, Данмар Компютърс от Полша, Компанията за научни изследвания, образование, иновации и развитие на региона на Северно Егейско море в Гърция (ELORIS S.A.) и консултантската обучителна компания КАТРО България.

Проектът Empowering Culture through Business е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.