Стартира PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme

Екипът на Катро България е част от стартиралия през февруари 2022 г. проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme.

Проектът е формиран като стратегическо партньорство за създаване и прилагане на нов подход за обучение, съобразен с нуждите на мениджърите на МСП, управляващи дистанционни и хибридни екипи.

PROSPER е в отговор на нарастващите нужди на мениджърите за ефективно управление на своите служители, балансирайки дигиталната производителност с благополучието на служителите и равнопоставеното им приобщаване.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА:

 • разработване на ново обучение за мениджъри на МСП, служители по човешки ресурси и ръководители на екипи, за да актуализират своите управленски умения и да отговарят по-добре на изискванията на хибридната/дистанционна работа
 • гарантиране, че обучението е от стратегически интерес за МСП и сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез интегриране на по-широки аспекти на дигитализацията, включително и на темата за благосъстоянието на хората;
 • допринасяне за адаптирането на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда поради продължаващата дигитална трансформация, подхранвана от пандемията Covid-19.

ЗАДАЧИТЕ НА ПРОЕКТА:

 • да създаде ресурс, който идентифицира, каталогизира и споделя най-добрите практики, приложими за здравословно хибридно управление в европейските МСП
 • да се разработи учебна програма и образователни ресурси, които дават възможност за въвеждане на обучение за мениджъри по здравословно хибридно управление в 2 формата за провеждане – онлайн и смесено
 • тестване и усъвършенстване на ресурсите с бизнес обучители и мениджъри, оптимизиране на тяхната ефективност и подготовка на партньорите за непосредствено прилагане
 • да осигури отлична степен на усвояване на ресурсите с убедителна комуникационна кампания, така че мениджърите и обучителите на МСП да изтеглят и използват ресурсите през целия живот на проекта, както и след приключването му.

ТРИТЕ НОВИ РЕСУРСА:

 • да създаде ресурс, който идентифицира, каталогизира и споделя най-добрите практики, приложими за здравословно хибридно управление в европейските МСП
 • да се разработи учебна програма и образователни ресурси, които дават възможност за въвеждане на обучение за мениджъри по здравословно хибридно управление в 2 формата за провеждане – онлайн и смесено
 • тестване и усъвършенстване на ресурсите с бизнес обучители и мениджъри, оптимизиране на тяхната ефективност и подготовка на партньорите за непосредствено прилагане
 • да осигури отлична степен на усвояване на ресурсите с убедителна комуникационна кампания, така че мениджърите и обучителите на МСП да изтеглят и използват ресурсите през целия живот на проекта, както и след приключването му.

Консорциумът се състои от 7 партньорски организации: die Berater® (Австрия), European E-learning Institute (Дания), Smart Revolution Srl (Италия), КАТРО България, Euro Training Educational Organization (Гърция), BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk GmbH (Германия) и MOMENTUM Marketing Services Limited (Ирландия).

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите. Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея 2021-1- AT01-KA220-VET-000034633