WELL-BEING | EAP

DB+

Програми за благоденствие и психологическа подкрепа на служителите

Щастливи хора

Щастливи служители

Успешен бизнес

Щастливо общество

по-добро място за нашите деца

Водени от мисията да подкрепяме личностното развитие и благоденствие на служителите в организациите, в КАТРО България разработваме и предлагаме уникални well-being програми за своите клиенти и партньори според специфичните им нужди. 

Те са базирани на:

 • първоначални проучвания върху нуждите на служителите и бизнес нуждите на организациите
 • принципите и постиженията на познатите в световен мащаб Employee Assistance програми – ЕАР
 • научни знания и методи, препоръчвани от невронауката, психологията, НЛП, коучинга, нутриционизма, източните философии, двигателни и дихателни практики.

ЗАЩО WELL-BEING И ЗАЩО
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ?

ГРИЖА ЗА ХОРАТА

 • Пандемията отключи най-силните ни страхове – за собственото ни оцеляване – и постави на фокус грижата за физическото и менталното здраве
 • Промените в начина на живот, работа и в технологиите ни задъхват, а промените в глобален мащаб внасят несигурност и неяснота за бъдещето
 • Наблюдаваме невиждан ръст на психически състояния като депресия и тревожност, прегаряне, липса на мотивация и енергия, ангажираност, смисъл и удовлетворение от работата и живота като цяло, които остават неадресирани адекватно или навреме.

ГРИЖА ЗА БИЗНЕСА

 • Бизнесът има нужда да отговори на предизвикателствата на всички нива, за да гарантира устойчивото си развитие
 • Служителите трябва да са „във форма“ и да дават най-доброто от себе си, да бъдат ангажирани и лоялни към компанията
 • Все още няма достатъчно подготвени специалисти в областта на психическата и физическата подкрепа в организациите.

ЗНАНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

 • Психологията, невронауката и науките за здравословен и балансиран начин на живот дават възможност за интегриран подход към здравето и благополучието на хората
 • Новото познание е достъпно за всеки повече от всякога
 • Знанието трябва да се практикува, за да се превърне в навик и да има полза – какво по-добро място от работното за целта!

КАТРО WELL-BEING / EAP ПРОГРАМАТА ЩЕ ТРАНСФОРМИРА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ:

 • осъзнати, спокойни, мотивирани и устойчиви служители
 • положителен ефект върху работния процес и взаимоотношенията
 • подобрени бизнес резултати
 • изграждане на култура за подкрепа и грижа (за себе си и за околните)
 • нови знания и умения на бъдещето 
 • овластяване на хората да учат и да се развиват в желаната от тях посока
 • намаляване на отсъствията, болничните и загубата на време
 • чувство за общност в компанията и подобряване на организационния климат.
DB+

Защо да инвестирате в WELL-BEING програми за вашите служители?

Водещите ползи според скорошно проучване (от април 2022г.), проведено сред около 160 ЧР мениджъри, специалисти, мениджъри собственици на компании от България, Белгия, Гърция, Италия и Кипър в рамките на проект Thrive@Work, са:

 • Повишаване на мотивацията и ефективността
 • Усещането за щастие и хармония

Основните и най-важни ползи от благосъстоянието на работното място

 • Ангажираност, мотивация 87.5% 87.5%
 • Ефективност, продуктивност 81.25% 81.25%
 • Ментално здраве, щастие 75% 75%
 • Подкрепящ климат и взаимоотношения 37.5% 37.5%
 • Физическо здраве 37.5% 37.5%
 • Удовлетворение от работата 37.5% 37.5%
 • Баланс работа – личен живот 37.5% 37.5%
 • Задържане на персонала 37.5% 37.5%
 • Превантивност 6.25% 6.25%

Цялото проучване можете да достъпите тук:

ОБХВАТ НА КАТРО WELL-BEING / ЕAP ПРОГРАМАТА

Индивидуални услуги:

 • психологическа подкрепа за служители и техните семейства, в т.ч. и кризисни интервенции
 • коучинг сесии с фокус справяне с работни предизвикателства, ефективност, взаимоотношения, личен бранд, граници и др.
 • специализиран асесмънт с Neuro Agility Advanced + инструмент за оценка на потенциала за неврологична гъвкавост, адаптивност и реализация на талантите 
 • персонални програми за развитие, базирани на резултатите от асесмънта
 • кариерен коучинг за повишаване на цялостната удовлетвореност от работата и планиране на кариерата

индивидуални и Групови услуги:

 • интерактивни тренинги и уебинари на различни теми
 • екипни интервенции по различни казуси (в т.ч. подобряване на комуникация; разрешаване на конфликти; повишаване на екипното сътрудничество и др.)
 • медиация при възникнали проблеми, спорове или неразрешими без външна намеса ситуации
 • симулации, проективни методи, игри, които третират общочовешки теми и проблеми по забавен и деликатен начин
 • групов/екипен профил с инструмента Neuro Agility Advanced + за определяне на „душата“ на екипа, силата, спецификата, „слепите“ точки и възможностите за подобряване на комуникацията, ефективността, резултатите и удовлетвореността от съвместната работа.

И още добавена стойност:

 • Първоначален одит на well-being статуса в организацията 
 • Изготвяне на комуникационна стратегия 
 • Въвеждащи срещи за запознаване с нашия екип
 • Библиотека с допълнителни материали 
 • Онлайн платформа за записване на индивидуалните сесии 
 • Избор на специалист 
 • Оценка на ефективността 
 • Анализ и препоръки за последващи действия
 • Обучение на вътрешни специалисти от организацията

КАК ДА ОРГАНИЗИРАТЕ ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМА ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

Това е процесът, който изследва нуждите на хората в организацията. Ние можем да ви подкрепим в проучването и да ви предложим различни елементи, които да удовлетворят тези нужди.

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

“CATRO was our partner in the key process of laying the groundwork for a comprehensive employee support programme here at Seebruger. Thanks to their utmost commitment and professionalism, we succeeded to create the right conditions to offer such a pivotal service for our people. For a year, our employees took part in webinars addressing important current topics such as stress management, anxiety, burnout prevention, work-life balance, several teams worked together in team bonding workshops and those in need had the chance to make use of an individual consultation. (…) We value highly our partnership with CATRO who helped us establish ourselves as a company that gets employees wellbeing right.”

Svetlana Bovianski, Procurator, Head of Administration

{
Seeburger
{

“В периода юли – август 2020 година специалистите на компанията проведоха интерактивни онлайн уебинари и индивидуални сесии за психологическа подкрепа в пика на Ковид пандемията. Благодарение на съдържателната програма и професионалния подход, експертите на КАТРО успяха да спечелят доверието на участващите SOS сътрудници, да задържат интереса им и да им покажат как да определят критериите и мерките за подобряване на идентичността, културата и климата в Сдружението, да търсят и да намерят своите начини за преодоляване на тревожността и адаптиране към промените.”

Валерия Георгиева, Изпълнителен Директор

{
SOS Children Villages

Q: Служителите често гласуват „За“ индивидуални психологически консултации, като част от програмата, но рядко се възползват. Как можем да променим това?

A: Психологията е част от всичко, което правим, но не е задължително да се записваме на „психолог“. Психологията ни дава различна гледна точка за самите нас и ни помага да разгърнем потенциали и заключени сили. 

Не винаги разпознаваме нуждата от психолог. Имаме нужда да стигнем до този извод сами. Именно затова нашият подход е от общото към частното, от груповата работа към индивидуалната. Груповата работа повдига редица въпроси, хората наблюдават различни поведения, включително и своето, на база на което могат да продължат индивидуална работа с различен специалист, който са харесали по време на груповите събития.

Q: Как да повишим утилизацията на EAP и WELLBEING програмите?

A

 • Привличаме лидерите на наша страна, за да участват активно и да могат да се възползват от създалата се „висока вибрация“
 • Подкрепяме HR специалистите, лидери и мениджъри, за да могат да се възползват от пространството за развитие, което нашите програми отварят
 • Прилагаме инструменти за индивидуално профилиране, за да изберем подходящи форми на подкрепа
 • Търсим мнението на хората
 • РазЛични сме!

Q: Мога ли да се възползвам от отделен тренинг/услуга, а не от цялостна програма?

A: Да, при това заедно с вашите служители ще изберем най-подходящите услуги и релевантни теми, по които искат да научат повече!

Well-Being / EAP

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

8 + 6 =