„КАТРО България е компетентен и надежден партньор при провеждане на обучения за развитие на компетенции. С експертизата и професионализма, които притежават, осигуряват високо качество на предоставяната услуга и стабилни във времето резултати.“