Цифровата трансформация на професионалното образование в пост-Covid периода

Цифровата трансформация на професионалното образование в пост-Covid периода

Цифровата трансформация на професионалното образование в пост-Covid периода В Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите се посочва спешната необходимост преподавателите да развият специфичен набор от цифрови компетентности, за да могат да се...