Мотивиране на младите хора по време на криза

Мотивиране на младите хора по време на криза

Мотивиране на младите хора по време на криза КАТРО продължава традицията си да подпомага младежките работници и по този начин да съдейства на младите хора, които не са на работа или в обучение (NEETs), да намерят цел в живота си и да започнат смислена кариера. Тази...