Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Овластяване на семейните болногледачи чрез проекта “Care4Carers” Счита се, че неформалните гледачи осигуряват над 80% от всички дългосрочни грижи в Европа, като особено тежко бреме пада върху жените. Ролята на семейните болногледачи (членове на семейството или...