Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място Какво е невроразнообразие?  Терминът “невроразнообразие” се отнася до естественото разнообразие на човешкия мозък. Всеки човек има свой индивидуален дизайн на нервната система. Не съществува един...
Грижа за тези, които се грижат: резултати от проучване

Грижа за тези, които се грижат: резултати от проучване

Грижа за тези, които се грижат: резултати от проучване Отбиваме се да споделим, че проектът Care4Carers е в разгара си. Първият етап е вече зад гърба ни и резултатите от проучването, което проведохме са вече на лице. Целта на проучването беше да анализираме цялостното...