Европейски грант

Европейски грант

Европейски грант Във връзка с пандемията COVID-19, КАТРО България ЕООД получи Безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на финансовите последици от пандемията във връзка с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, проект BG16RFOP002-2.073-2806-C01....