Управление на креативността и иновациите за бъдещето

Управление на креативността и иновациите за бъдещето

Управление на креативността и иновациите за бъдещето В проекта CIM екипът на CATRO целеше да подкрепи управлението на креативността и иновациите на бъдещите служители. Веднага след обучение в Палермо, нашата група обучители се зае да открие как най-добре може да...