Как да визуализирате своя учебен прогрес със сертификат LEVEL5?

Как да визуализирате своя учебен прогрес със сертификат LEVEL5?

Как да визуализирате своя учебен прогрес със сертификат LEVEL5? A. НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ: ГОЛЯМАТА КАРТИНА В контекста на глобализиращия се свят и неограничения достъп до информационни ресурси и социални медии, днес ние сме част от един непрекъснат процес на...