Невромногообразието на работното място като всеобщо европейско предизвикателство

Невромногообразието на работното място като всеобщо европейско предизвикателство

Невромногообразието на работното място като всеобщо европейско предизвикателство КАТРО има прекрасната възможност да бъде партньор в още един нов проект oт ключово значение – Neurodiveristy at Work (N@W). Проектът си поставя за цел да намери нов подход към...