„В лицето на експертите на КАТРО срещнахме професионалисти, които умеят да уловят нуждите и очакванията на отсрещната страна и да напаснат програмата към конкретния контекст и изисквания.“