“В продължение на 6 месеца реализирахме с нашия партньор КАТРО България иновативната Видео-обучителната програма за лидери „Успешни в новата виртуална реалност“. Програмата беше изцяло съобразена с опита и нуждите на участниците, обучителите демонстрираха високо ниво на експертиза и практически опит във всяка тема. Всички участници в програмата я оцениха като изключително полезна и приложима в практиката им на ръководители. Препоръчваме КАТРО като надежден партньор на всички компании, които биха искали да повишат дългосрочно компетенциите на своите служители.”

Рада Йосифова, Началник Отдел Чoвешки Ресурси