“Техният цялостен и системен подход позволи преминаването през различните етапи на програмата да бъде в съзвучие със стратегическите приоритети и цели на компанията. (…) КАТРО е надежден и професионален партньор в изготвянето и провеждането на Employer branding програма, съобразена изцяло с нуждите и контекста на техния клиент и партньор.“