“В периода юли – август 2020 година специалистите на компанията проведоха интерактивни онлайн уебинари и индивидуални сесии за психологическа подкрепа в пика на Ковид пандемията. Благодарение на съдържателната програма и професионалния подход, експертите на КАТРО успяха да спечелят доверието на участващите SOS сътрудници, да задържат интереса им и да им покажат как да определят критериите и мерките за подобряване на идентичността, културата и климата в Сдружението, да търсят и да намерят своите начини за преодоляване на тревожността и адаптиране към промените.”

Валерия Георгиева, Изпълнителен Директор