Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

„We are pleased to acknowledge CATRO Bulgaria for the great contribution to one of our biggest employer branding projects with focus on Raiffeisenbank’s employer of choice strategy. What impressed us most during our mutual work was the systematic, holistic approach of...
Pentax

Pentax

„В лицето на експертите на КАТРО срещнахме професионалисти, които умеят да уловят нуждите и очакванията на отсрещната страна и да напаснат програмата към конкретния контекст и...
Samex

Samex

“Техният цялостен и системен подход позволи преминаването през различните етапи на програмата да бъде в съзвучие със стратегическите приоритети и цели на компанията. (…) КАТРО е надежден и професионален партньор в изготвянето и провеждането на Employer branding...